Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy pobočka Jihlava

21.02.2019
Ing. Renata Janečková
 
28.02.2019
Správní řád
Seminář k některým praktickým otázkám aplikace správního řádu ve světle výkladů a judikatury, včetně dopadů nového občanského zákoníku na některé procesní instituty.
JUDr. Miroslav Kubánek
 
05.03.2019
Zvládání problémových klientů
1 POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO
Mgr. Věra Máchová
 
12.03.2019
Veřejné zakázky malého rozsahu
praktické zkušenosti se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Mgr. Martin Budiš
 
21.03.2019
Zdeňka Strásnká
 
02.04.2019
Ing. Václav Benda
 
04.04.2019
Asertivní jednání
Akreditace MV
obsazeno
Mgr. Věra Máchová
 
11.04.2019
Práce s řidičským oprávněním a řidičským průkazem
Aplikace zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, do praxe - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace v praxi
Petra Shonová, DiS.
 
16.04.2019
PhDr. Renata Pisková
 
30.04.2019
Mgr. Věra Máchová
 
14.05.2019
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
 
23.05.2019
Zdeňka Stránská
 
28.05.2019
Ing. Bc. Roman Krčil