Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy pobočka Jihlava

22.01.2019
Zdeňka Stránská
 
24.01.2019
Mgr. Ilona Kolářová
 
31.01.2019
Ing. Miroslava Pýchová
kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí ve výkonu kontroly u státních orgánů, územních samosprávných celků a u příjemců dotací, mj. 17 let v odboru kontroly Ministerstva financí, konzultantka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům novel zákonů od roku 2014 dosud
 
05.02.2019
Mgr. Věra Máchová
 
07.02.2019
Ing. Jana Zmeškalová
 
14.02.2019
JUDr. Václav Bednář, Ph.D.
 
28.02.2019
Správní řád
Seminář k některým praktickým otázkám aplikace správního řádu ve světle výkladů a judikatury, včetně dopadů nového občanského zákoníku na některé procesní instituty.
JUDr. Miroslav Kubánek
 
05.03.2019
Mgr. Věra Máchová
 
12.03.2019
Veřejné zakázky malého rozsahu
praktické zkušenosti se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Mgr. Martin Budiš