Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy pobočka Jihlava

04.04.2019
Asertivní jednání
Akreditace MV
obsazeno
Mgr. Věra Máchová
 
11.04.2019
Práce s řidičským oprávněním a řidičským průkazem
Aplikace zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, do praxe - částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace v praxi
Petra Shonová, DiS.
 
16.04.2019
PhDr. Renata Pisková
 
30.04.2019
Mgr. Věra Máchová
 
14.05.2019
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
 
21.05.2019
Mgr. Věra Máchová
 
28.05.2019
Ing. Bc. Roman Krčil
 
04.06.2019
Mgr. Věra Máchová
 
11.06.2019
Rušení trvalého pobytu od A do Z
se zaměřením na malé obce
Ing. Jana Kovačová
 
13.06.2019
ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D.
 
18.06.2019
Jméno a příjmení a jazykové aspekty jejich matričního zápisu
ZMĚNA TERMÍNU ŠKOLENÍ - původní termín 23.5.2019
Zdeňka Stránská