Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Spisová a archivní služba - aktuálně
Akreditace MV ČR
(Pobočka České Budějovice)
Termín: 19.03.2019 - 19.03.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Mgr. Karel Matuška
Místo konání: SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice
Variabilní symbol: 201916
Cena: 1200,-
Přihlášky do: 15.03.2019
Akreditace: MV ČR
Program kurzu:
Aktuální informace 2019 k vedení SPISOVÉ SLUŽBY, ukládání a archivaci dokumentů, účetních a daňových dokladů, jak správně postupovat při skartaci a vyřazování dokumentů a dokladů. Povinnost subjektů vést spisovou službu v elektronické či analogové podobě.

Přehled platné legislativy Co platí / Co je zrušeno / Čím nahrazeno.
ZÁKON č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů.
Jak pracovat s dokumenty, doklady, výklad problematiky; co, jak dlouho a kde nutno uchovávat, abychom vyhověli zákonným požadavkům. Postup podle legislativy. Vysvětlení pojmů. Dokument, archiv, spisovna, komerční spisovny, počítání skartačních lhůt, metadata, co lze převést do zahraničí.
Postup u příspěvkových organizací, v organizačních složkách státu a u nevýdělečných subjektů.
Základní okruhy pracovních úkonů na úseku ukládání a skartace dokladů.
VYHLÁŠKA č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu SPISOVÉ SLUŽBY, která byla s účinností od 1. 1. 2015 novelizována.
Zásady pro vedení spisové služby (písemná, elektronická forma). Dokumenty v organizacích, evidence (podací deník či ERMS), rozdělování, odesílání, ukládání dokumentů. Vyřazování dokumentů a výběr archiválií ve skartačním řízení. Předávání archiválií do archivu. Kdy je povinné uchovávání analogových dokumentů a kdy digitálních.
Evidence dokumentů uložených ve spisovnách organizací. Evidence archiválií. Zřizování a vedení spisoven a akreditace archivů. Jak zabezpečit dokumenty rušených subjektů.
Ukládání účetních a daňových dokladů. Lhůty pro uchování, kdy možno provést skartaci.
Vyřizování e-mail pošty. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (návaznost na datové schránky, možnost ukládání zpráv doručených do datové schránky).
Často řešené problémy a nedostatky u podnikatelských subjektů, územních samosprávných celků a jiných subjektů v oblasti správy dokumentů.

Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků semináře.
 
Organizátor:
Mgr. Gabriela Bauerová
Adresa: Resslova 2134/9
České Budějovice
370 04
Tel: 774 444 312
IČ: 72114428
DIČ:
Číslo účtu: 234420307 / 0300 (ČSOB)
Plátce daně: ne