Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Problematika trvalého pobytu
!ZRUŠENO!
(Pobočka Střední Čechy)
Termín: 22.10.2020 - 22.10.2020
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Bc. Karolína Kofroňová
Místo konání: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro
Variabilní symbol: 1020023
Cena: 1500,-/os
Přihlášky do: 21.10.2020
Akreditace: MV
Komu je kurz určen: Cílovou skupinou jsou úředníci územních samosprávných celků dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb., zejména úředníci zařazení do ohlašoven a matrik na obcích, a dále úředníci odborů vnitřních věcí obcí a měst.
Cíl kurzu: Vzdělávací program je zaměřen komplexně na otázky týkající se trvalého pobytu včetně aktuální judikatury s důrazem na praktické využití v každodenní činnosti úředníků ohlašoven, nejčastěji řešené problémy a průběh správního řízení.
Program kurzu:
I. Přehled právních předpisů používaných při rušení údaje o místu trvalého pobytu
- hmotněprávní normy – zákon o evidenci obyvatel, občanský zákoník, zákon o správních poplatcích
- procesní norma – správní řád,
- vliv rozhodování soudů na praxi při rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

II. Přihlášení k trvalému pobytu, ohlášení změny místa trvalého pobytu a ukončování trvalého pobytu na území republiky
- trvalý pobyt v době narození dítěte, po nabytí státního občanství, po návratu ze zahraničí
- povinnosti občana při ohlášení změny místa trvalého pobytu – prokazování totožnosti, úhrada správního poplatku, zastupování na základě zákona a plné moci
- povinnosti ohlašovny při ohlášení změny místa trvalého pobytu – oznamování změny v počtu osob vlastníkovi nemovitosti, sdělení vlastníkovi podle § 10 odst. 8 zákona o evidenci obyvatel
- způsoby oznámení ukončení pobytu na území republiky, úhrada správního poplatku, postup při nezaplacení správního poplatku, datum účinnosti ukončení pobytu
- využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
- zapisování údajů do informačního systému evidence obyvatel prostřednictvím formulářů Czech POINT

III. Správní řízení ve věci zrušení trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 písm. a) a b) zákona o evidenci obyvatel (z moci úřední)
- podněty a podklady pro zahájení řízení, účastníci řízení, oznámení o zahájení řízení, nezbytné procesní úkony,
- vydání rozhodnutí – zákonné náležitosti jednotlivých částí rozhodnutí a jejich formulace k zajištění zákonnosti rozhodnutí

IV. Správní řízení ve věci zrušení trvalého pobytu podle § 12 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel
- náležitosti návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, účastníci řízení, oznámení o zahájení řízení, odstraňování nedostatků návrhu, spisová dokumentace, společné řízení,
- prokazování zániku užívacího práva a neužívání objektu, nařízení ústního jednání, průběh a pravidla dokazování, předvolání svědka, ohledání na místě, důkaz listinou,
- nezbytné procesní úkony před vydáním rozhodnutí,
- vydání rozhodnutí – zákonné náležitosti jednotlivých částí rozhodnutí a jejich formulace k zajištění zákonnosti rozhodnutí, rozhodnutí ve společném řízení

V. Praktické příklady, řešení nejčastějších problémů, diskuse.
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.
Adresa: Sportovní 3203, 27601 Mělník
Tel: 775 150 389
IČ: 04845749
DIČ:
Číslo účtu: 2500966716 / 2010 (Fio)
Plátce daně: ne