Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Základy veřejné správy
dvoudenní kurz - akreditace MV
(Pobočka Střední Čechy)
Termín: 23.04.2019 - 25.04.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: JUDr. Svatava Vronská
Místo konání: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro
Variabilní symbol: 1019021
Cena: 3000,-/os
Přihlášky do: 22.04.2019
Akreditace: MVČR
Komu je kurz určen: Školení je určeno všem pracovníkům obcí, měst a krajů, velmi vhodné pro ty, kteří se připravují na zkoušku ZOZ.
Program kurzu:
Obecná ustanovení
Postavení obcí a jejich orgánů
Vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení
Ukládání pokut právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám
Občané obce a uplatňování jejich práv
Odlišnosti obce a statutárního města

Samostatná a přenesená působnost obce
Výkon samostatné působnosti obce
Hospodaření obce a možnosti nakládání s majetkem obce
Možnosti a formy spolupráce obcí s ostatními obcemi a s jinými subjekty
Výkon přenesené působnosti na území obce
Odlišnosti výkonu samostatné a přenesené působnosti u statutárního města
Krajské referendum

Činnost orgánů obce v praxi
Činnost zastupitelstva obce v návaznosti na jeho pravomoci, jednání zastupitelstva
Činnost rady obce v návaznosti na její pravomoci, členové rady, jednání rady
Výkon funkce starosty
Obecní úřad, zaměstnanci obecního úřadu, pravomoci úřadu v samostatné a přenesené působnosti

Činnost orgánů zastupitelstva a rady
Zřizování výborů zastupitelstva obce a jejich úloha, členové výborů
Zřizování komisí rady obce a jejich činnost

Kontrola, dozorová činnost
Kontrola výkonu samostatné působnosti a přenesené působnosti
Dozor státu nad výkonem přenesené působnosti, věcně příslušná ministerstva a jiné věcně příslušné úřední správní úřady

Závěrečné shrnutí a diskuze
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.
Adresa: Sportovní 3203, 27601 Mělník
Tel: 775 150 389
IČ: 04845749
DIČ:
Číslo účtu: 2500966716 / 2010 (Fio)
Plátce daně: ne