Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Poruchy rodičovské role a jejich důsledky v kontextu sociální práce
akreditace MPSV - č. 2017/0146-PC/SP/PP
(Pobočka Střední Čechy)
Termín: 16.04.2019 - 16.04.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Mgr. Květa Sluková, Ph. D.
Místo konání: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro
Variabilní symbol: 1019020
Cena: 1500,-/os
Přihlášky do: 15.04.2019
Akreditace: MPSV
Komu je kurz určen: Vzdělávací program je určen sociálním pracovníkům k rozšíření znalostí a dovedností v oblasti práce s rodinou a dítětem
Cíl kurzu: Seminář si klade za cíl seznámit účastníky s problematikou současné rodiny v kontextu poruch rodičovství z úhlu pohledu sociálního pracovníka a dalších participujících specialistů (pediatrů, učitelů, vychovatelů a dalších). V obsáhlé problematice poruch rodičovství chce zejména účastníkům semináře rozšířit povědomí o možných příčinách poruchového vztahování se rodičů k dítěti, projevech a důsledcích pro dítě z toho plynoucích v rovině emocí, adaptability, vrstevnických vztahů (zejména ve školním prostředí) a dalších sociálních vztahů do budoucna.
Program kurzu:
Rodina, současná rodina, změny v rodinném chování - rodina jako významný socializační činitel, dlouhodobé solidární a tolerantní soužití emočně blízkých osob, dynamika změn - 5 rysů rodiny, rodina nestabilní, křehká “skořápková“
Základní funkce rodiny ve vztahu k dítěti - faktory ovlivňující funkčnost rodiny, sociálně podmíněné příčiny, aktuálně působící vlivy, 5 kategorií rodin ve vztahu k dítěti
poruchy rodičovství - rodiče se nemohou o dítě starat, rodiče se neumějí či nedovedou o dítě starat, rodiče se nechtějí o dítě starat, rodiče týrají a zneužívají, rodiče se o dítě nadměrně starají – rozmazlování, nepřipravenost na samostatný život, nerespektování druhých
zatížené rodiny - rodiny nezralé rodiny přetížené, ambiciózní rodiny, perfekcionalistické rodiny, autoritářské rodiny, rozmazlující rodiny, rodiny nadměrně liberální a improvizující, odkládající rodiny, disociované rodiny
problematické výchovné styly - výchovné problémy, které jsou vyvolány rodiči, výchovy extrémně shovívavá, výchova rozmazlující – určitou strukturu, řád, mantinely, versus výchova extrémně přísná, striktní
„dítě v riziku“ - definice pojmu dítě v riziku, odlišná socializace, blokovaná socializace dítěte, poruchy chování a emocí, projevy, dopady – škola, vrstevníci, ..možnosti interdisciplinární spolupráce
Příklady z praxe, diskuse, závěr - příklady z longitudinálních studií v ČR, v zahraničí
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.
Adresa: Sportovní 3203, 27601 Mělník
Tel: 775 150 389
IČ: 04845749
DIČ:
Číslo účtu: 2500966716 / 2010 (Fio)
Plátce daně: ne