Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Vývojové cesty poruch chování a osobnosti od dětství do adolescence
dvoudenní kurz - Akreditace MPSV - č. A2017/0037-SP/PC
obsazeno
(Pobočka Střední Čechy)
Termín: 13.12.2018 - 14.12.2018
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: PhDr. Andrej Drbohlav
Místo konání: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro
Variabilní symbol: 1018053
Cena: 3500,-/os.
Přihlášky do: 12.12.2018
Akreditace: akreditace MPSV
Cíl kurzu: Cílem dvoudenního vzdělávacího programu je představit různorodé příčiny, které ovlivňují a formují osobnost jedince s disruptivními poruchami a s poruchami chování a ovládání impulzů. Na příkladech budou představeny vybrané vývojové cesty od raného dětství, nevhodné výchovné přístupy, narušená citová vazba a chybný proces operantního podmiňování, komorbidita vybraných poruch, diagnostické a terapeutické souvislosti. Pochopení příčin a individuálních formativních okolností vývoje daného jedince je nezbytné pro výběr vhodného přístupu, resocializace, terapie a výchovného poradenství.
Program kurzu:
I. Den
Neurovývojové poruchy – rané vývojové deficity, které bývají příčinou funkčního narušení v osobní, sociální, studijní nebo pracovní oblasti. Rozsah vývojových deficitů kolísá od velmi specifických omezení v učení nebo kontrole exekutivních funkcí až po celkové narušení sociálních dovedností či intelektu. Rozmanité podoby Poruchy pozornosti s hyperaktivitou a raných poruch emocí.
Druhy narušené citové vazby - příklady nevhodných výchovných přístupů, podoby nejasných rodičovských rolí a projevy chování u dětí předškolního a školního věku.
Determinace lidské psychiky - specifické odlišnosti prožívání a chování u dětí.
Komplex inferiority a superiority - příklady, obranné mechanismy, salutogenní vlivy.
Disruptivní poruchy - poruchy chování a ovládání impulzů.
II. Den
Projevy chování a zpracování emocí - Soubor symtomů narušení struktury osobnosti. Syndrom opozičního vzdoru a komorbidita.
Intermitentní explozivní porucha - Typologie, projevy a vývojové souvislosti, specifické přístupy, možnosti a limity úpravy chování.
Typologie agresivních jedinců - Přístupy a vývojové souvislosti. Příklady z klinické a ústavní praxe.
Typologie poruch osobnosti versus Psychopatie - Millonovy subtypy vs. Sociopatie. Poruchy charakteru – subtypy maligního narcismu.
Závěrečné shrnutí a diskuze
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.
Adresa: Sportovní 3203, 27601 Mělník
Tel: 775 150 389
IČ: 04845749
DIČ:
Číslo účtu: 2500966716 / 2010 (Fio)
Plátce daně: ne