Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Základy mediačních technik a jejich využití v sociální práci
!!! Zrušeno !!!
(Pobočka Střední Čechy)
Termín: 28.03.2019 - 29.03.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Mgr. Květa Sluková, Ph. D.
Místo konání: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro
Variabilní symbol: 1019016
Cena: 3400/os
Přihlášky do: 27.03.2019
Akreditace: MPSV
Cíl kurzu: Mediace jako účinná technika řešení mezilidských konfliktů. Účastníci kurzu se seznámí s možným řešením konfliktů, stížností, pozičních výroků, verbální přímé a nepřímé agrese při jednání s klienty prostřednictvím konceptu nenásilné komunikace. Získají informace k motivaci klientů k řešení obtížných situací pomocí mediace. Tyto informace využijí u klientů, kterým byla mediace soudně nařízena nebo těm, kteří se pro mediaci rozhodnou dobrovolně. Sami účastníci kurzu budou moc uplatňovat a aplikovat mediační techniky při rozhovorech s klienty i jejich rodinnými příslušníky. Kurz si neklade za cíl vyškolení mediátorů.
Program kurzu:
1. den
Úvod do problematiky mediace jako techniky řešení mezilidských konfliktů
a) Vývoj a historický exkurz do mediace
b) Mediace jako interdisciplinární obor
c) Mediace a směry v mediaci
Mocenské formy rozhodování versus mediace
a) Styly řešení konfliktu
b) Konflikt a vývojová stádia konfliktu
c) Konflikt jako součást životního posunu
d) Destruktivní konflikt, Mediace jako technika „uvedení do reality“
Důvody vzájemného neporozumění
a) Komunikační styl, přístupy a předpojatost
b) Šakalí a žirafí jazyk
c) Negativní zkušenosti v komunikaci
Pozice a zájem – poziční výroky versus hledání zájmů
a) Ultimáta, vyhrožování, kritika, nesouhlas – vítězství - ztráta nebo ztráta - ztráta
b) Poziční vyjednávání versus hledání zájmů, motivů a důvodů jednání pro budoucnost
Poroz–umění - zaměření nenásilné komunikace
a) Rozvoj vztahů založených na úctě a na spolupráci, zaměření na potřeby a zájmy,
b) zaměření na budoucnost, BATNA, WATNA

2. den
Charakteristika mediace a hlavní úkoly a role mediátora
a) Facilitativní mediace, výhody mediace
b) Nestrannost a neutralita mediátora, Co mediátor nedělá
Techniky aktivního naslouchání, neutrální jazyk
a) Techniky: objasnění, povzbuzení, parafrázování, zrcadlení, shrnutí
b) Specifický slovník, ověřování výroků
c) Ověřování
Přeformulování stížnosti na potřebu Ledolamky, Procesní fáze mediace
a) Přeformulování stížnosti na potřebu – přeformulování pozičního výroku na potřebu, využití a účel ledolamek
b) Délka trvání mediačního setkání, charakteristika jednotlivých fází mediace
Těžkosti v průběhu jednotlivých fází a formy ukončení mediace
a) Nevhodné případy pro mediaci
b) Rodinná terapie versus rodinná mediace
c) Možnosti ukončení mediace, co se stane, když k dohodě nedojde?
Příklady z praxe, závěr, diskuse.
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.
Adresa: Sportovní 3203, 27601 Mělník
Tel: 775 150 389
IČ: 04845749
DIČ:
Číslo účtu: 2500966716 / 2010 (Fio)
Plátce daně: ne