Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Motivační rozhovor jako speciální metoda sociální práce
akreditace MPSV - č. A2017/0816 -SP , Akreditace MV č. AK/PV - 582/2018
(Pobočka Střední Čechy)
Termín: 11.04.2019 - 12.04.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Mgr. Květa Sluková, Ph.D.
Místo konání: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro
Variabilní symbol: 1019019
Cena: 3400,-/os
Přihlášky do: 10.04.2019
Akreditace: MPSV, MV
Cíl kurzu: Motivační rozhovory byly od počátku metodou zaměřenou prakticky. Motivační rozhovor je speciální metoda, která pomáhá lidem poznat svůj existující nebo blížící se problém a něco s ním udělat. Seminář nabízí základní vhled do problematiky motivace jako procesu, nejčastěji uplatňovaných principů, metod a technik při vedení motivačního rozhovoru včetně informace možnosti dalšího vzdělávání ve vedení motivačních rozhovorů.
Program kurzu:
I. Den
1) Úvod - Uvedení do problematiky, co to je motivační rozhovor, uplatnění v sociální práci
2) Motivace jako proces - Principy motivačního rozhovoru
3) Motivační systém osobnosti - Koncepty motivace, procesualita motivace
4) Spouštěče motivovaného chování - Stimuly, motivy, zdroje motivů
5) Praktické příklady - Reflexe, sebereflexe
6) Závěrečné shrnutí prvního dne
II. Den
1) Vnější a vnitřní motivace - Motivace strachem (vnější motivace), motivace radostí z akce (vnitřní motivace), příklady z praxe
2) Vybrané metody a techniky používané v motivačních rozhovorech - FRAMES, kruhový model změny – řeč změny
3) Praktické uplatnění v praxi - Reflexe, sebereflexe
4) Možnosti výcviku v motivačních rozhovorech -
5) Příklady z praxe, diskuse, závěr
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.
Adresa: Sportovní 3203, 27601 Mělník
Tel: 775 150 389
IČ: 04845749
DIČ:
Číslo účtu: 2500966716 / 2010 (Fio)
Plátce daně: ne