Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
školení přesunuto z 15.11.2018
(Pobočka Jihlava)
Termín: 07.12.2018 - 07.12.2018
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Ing. Ivan Tomší
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2 - vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3018062
Cena: Kč 1.600,-/osobu, osvobozeno od DPH podle § 57 Zákona o DPH
Přihlášky do: 30.11.2018
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Určeno pro pracovníky městských, obecních, krajských a dalších úřadů, škol, poskytovatelů sociálních služeb a dalších institucí samosprávy a státní správy.
Program kurzu:
Seminář bude zaměřen na výklad jednotlivých ustanovení platových předpisů a jejich praktickou aplikaci a upozornění na nejčastější chyby, zejména pokud jde o:
• Ustanovení části šesté zákoníku práce, minimální mzdu a nejnižší úrovně zaručené mzdy, strukturu platu • ocenění práce přesčas • příplatky za vedení • režimové příplatky • platový výměr
• Nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, účinné od 1.1. 2018
• Zařazování zaměstnanců do platových tříd ve vztahu ke stanoveným kvalifikačním předpokladům, zápočet praxe • určování platových tarifů zaměstnanců, zvláštní příplatek
• Aktuální informace o platových předpisech přijatých, resp. předpokládaných na rok 2019
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723177051
IČ: 29228808
DIČ: CZ29228808
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ano