Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Zákon o sociálních službách v aktuálním znění
ZRUŠENO
(Pobočka Střední Čechy)
Termín: 04.04.2019 - 04.04.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Mgr. Vladislav Fryč, MPA
Místo konání: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro
Variabilní symbol: 1019017
Cena: 1500,-/os
Přihlášky do: 03.04.2019
Akreditace: MPSV
Komu je kurz určen: Vzdělávací program je určen sociálním pracovníkům
Cíl kurzu: Účastníci získají orientaci v základních ustanoveních zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, porozumění základním pojmům zákona o sociálních službách (sociální začleňování, nepříznivá sociální situace, síť sociálních služeb, kvalita sociálních služeb, příspěvek na péči), seznámí se s druhologií sociálních služeb, registrací sociálních služeb, sociální prací a vzděláváním a standardy kvality sociálních služeb, dále se seznámí s rolí jednotlivých aktérů dle zákona a se změnami v oblasti sociálních služeb.
Program kurzu:
Úvod - Představení lektora a použitých metod včetně legislativního zakotvení tématu, uvedení cílů a očekávání účastníků ve vztahu k tématu
Seznámení s pojmy - Seznámení s pojmy sociální služby, osoba, nepříznivá sociální situace, síť sociálních služeb, příspěvek na péči, shrnutí
Druhologie sociálních služeb - Seznámení s pojmy týkající se druhologie sociálních služeb, smlouvy o poskytování sociálních služeb, registrací sociálních služeb, povinnostmi dle § 88 a 89, shrnutí
Standardy kvality sociálních služeb - Seznámení s pojmy inspekce kvality, okruh osob, které poskytují sociální služby, vzdělávání, standardy kvality, shrnutí
Role jednotlivých aktérů - Seznámení s rolí obcí, krajů, úřadů, MPSV, dalších osob při poskytování sociálních služeb; příklady, shrnutí
Rekapitulace tématu a případné změny zákona - Stav připravovaných aktualizací zákona a dalších právních předpisů s ním souvisejících, rekapitulace tématu, Individuální dotazy, doplňující odpovědi, závěr kurzu
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.
Adresa: Sportovní 3203, 27601 Mělník
Tel: 775 150 389
IČ: 04845749
DIČ:
Číslo účtu: 2500966716 / 2010 (Fio)
Plátce daně: ne