Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Jak realizovat obřady a slavnosti v městech a obcích
Seminář zrušen
(Pobočka České Budějovice)
Termín: 28.02.2019 - 28.02.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Zdeňka Stránská
Místo konání: SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, Konferenční sál
Variabilní symbol: 201901
Cena: 1200,-
Přihlášky do: 20.02.2019
Akreditace: MV ČR
Program kurzu:
1. Přehled platných právních předpisů pro realizaci obřadů dle zákona
2. Obřady – výčet obřadů a stručná charakteristika, znaky obřadu, společenský význam
3. Občanský sňatek – pojem, jiné vhodné místo, obřad na nematričním úřadě, sňatek uzavřen zmocněncem, sňatek v ohrožení života, sňatek s cizincem nebo v cizině, sňatek na našem zastupitelském úřadě, cvičení - přerušení obřadu
4. Církevní sňatek – výčet církví, které mohou realizovat sňatečné obřady, osvědčení k církevnímu sňatku
5. Registrované partnerství – podmínky pro jeho vznik, realizace v praxi, uzavření s cizincem, v cizině
6. Ostatní obřady a slavnosti – vítání občánků, loučení s mateřskou školou, vítání prvňáčků, jubilejní svatby, čestné občanství, udělení českého občanství, setkání s dárci krve a jejich ocenění, svěcení praporu, návštěva při příležitosti životního jubilea atd.
7. Etiketa – pojem, první dojem, společenské přednosti, aplikace při obřadech, pozdravy a zdravení, úklony – ukázka, cvičení, přípitky – cvičení, podání ruky, představování
8. Rétorika – pojem, dýchání a mluva, řečová cvičení
9. Komunikace s klientem – osobnost v komunikaci, svízelní občané – cvičení
10. Video a foto ukázky k prezentovaným obřadům a slavnostem – bude prezentováno průběžně dle daných témat
11. Diskuze – průběžně v průběhu celého semináře
 
Organizátor:
Mgr. Gabriela Bauerová
Adresa: Resslova 2134/9
České Budějovice
370 04
Tel: 774 444 312
IČ: 72114428
DIČ:
Číslo účtu: 234420307 / 0300 (ČSOB)
Plátce daně: ne