Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Vidimace a legalizace, Czech POINT, základní registry
novela od 16.2.2019
(Pobočka Jihlava)
Termín: 22.01.2019 - 22.01.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Zdeňka Stránská
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2 - vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3019001
Cena: Kč 1.600,-/osobu (osvobozeno od DPH podle § 57 Zákona o DPH) - platbu je možné uhradit až v novém roce
Přihlášky do: 15.01.2019
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Určeno pro volené a odborné pracovníky obcí, kteří tyto činnosti vykonávají.
Program kurzu:
1. PLATNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA – novela od 1.1.2019
2. PŮSOBNOST NA ÚSEKU OVĚŘOVÁNÍ – MV ČR, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, újezdní úřady
3. KDO MŮŽE PROVÁDĚT OVĚŘOVÁNÍ – příprava a zkoušky úředníků, starosta a místostarosta; zaměstnanci držitele poštovní licence nebo zaměstnanci Hospodářské komory ČR
4. VIDIMACE – definice pojmu, způsob vyznačení, ověřovací doložka
5. LEGALIZACE – definice pojmu, způsob vyznačení, ověřovací doložka, legalizace za účasti dvou svědků
6. KDY SE OVĚŘENÍ NEPROVEDE – důvody, správní řád
7. EVIDENCE OVĚŘENÍ – ověřovací knihy, způsoby vyplňování
8. PODPISOVÉ VZORY, OTISKY ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
9. SPRÁVNÍ POPLATKY – výše poplatku, osvobození od poplatku
10. KONTROLNÍ ČINNOST
11. OVĚŘOVÁNÍ DLE NOTÁŘSKÉHO ŘÁDU, VELITELEM LODI, DLE ZÁKONA O ADVOKACII
12. OVĚŘOVÁNÍ a tzv. VYŠŠÍ OVĚŘENÍ – ROZDÍL
13. Czech POINT – co lze poskytovat (výpisy z informačních systémů veřejné správy, podání vůči státní správě, základní registry, datové schránky, autorizovaná konverze)
14. ZÁKLADNÍ REGISTRY - jejich rozdělení a obsah, práce se základními registry
15. DISKUZE
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723177051
IČ: 29228808
DIČ: CZ29228808
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ano