Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka
1 POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO
(Pobočka Jihlava)
Termín: 17.01.2019 - 17.01.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Mgr. Věra Máchová
Kapacita: 20
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2 - vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3019002
Cena: Kč 1.600,-/osobu (osvobozeno od DPH podle § 57 Zákona o DPH) - platbu je možné uhradit až v novém roce
Přihlášky do: 12.01.2019
Akreditace: Akreditace MV
Program kurzu:
• Manažerská role a autorita manažera - základní principy zacházení s mocí, osobnost manažera, přirozená autorita a další zdroje autority manažera
• Z výkonné funkce na funkci vedoucí - v základních bodech
• Poznávání a ovlivňování podřízených - typologie „umí-chce“, situační styl řízení, řízení prostřednictvím cílů
1. situace - Efektivní zadávání a delegování úkolů
o zadávání úkolů vs. delegování
o motivační typologie, hierarchie potřeb: Maslowova pyramida
o metoda SMART
2. situace - Vytýkání chyb a nedostatků podřízenému
o obecné zásady podávání zpětné vazby
o pozitivní zpětná vazba: ocenění, pochvala
o čtyři způsoby jak sdělit výtku / kritiku
o odstupňovaná kritika
o zvládání námitek
3. situace - Řešení konfliktů mezi podřízenými
o co je to konflikt
o základní přístupy k řešení konfliktů
o zprostředkování, arbitráž, delegování
o techniky řešení konfliktu na úrovni organizace
• Diskuze, dotazy, řešení vybraných případů z praxe účastníků
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723177051
IČ: 29228808
DIČ: CZ29228808
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ano