Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Veřejné opatrovnictví, veřejný opatrovník a sociální práce
Akreditace MPSV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 24.01.2019 - 24.01.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Mgr. Ilona Kolářová
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2 - vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3019003
Cena: Kč 1.600,-/osobu (osvobozeno od DPH podle § 57 Zákona o DPH) - platbu je možné uhradit až v novém roce
Přihlášky do: 01.01.2018
Akreditace: Akreditace MPSV
Komu je kurz určen: Určeno pro volené představitele obcí, odborné pracovníky sociálních odborů, poskytovatele sociálních služeb a další zájemce.
Program kurzu:
• Úvod do současné legislativní úpravy veřejného opatrovnictví, spolupráce a vyhláška č. 512/2002 Sb.
• Seznámení se základními pojmy v oblasti VO
opatrovanec, opatrovník, svéprávnost …
Vznik veřejného opatrovnictví
ustanovení veřejného opatrovníka, výkon veřejného opatrovnictví (povinnosti opatrovníka),
zánik opatrovnictví
Praktické řešení situací po ustanovení do funkce veřejného opatrovníka- rozsah oprávnění opatrovníka
základní obsah činností a oprávnění VO: platnost dokladů, potřeba a zajištění zdravotní péče včetně osobních potřeb, soupis a správa majetku, bydlení, příjmy, výdaje, bankovní účty, sociální dávky a pomoc sociálních služeb a další.
• Kolizní opatrovník, opatrovnická rada, zprávy opatrovnickému soudu
• Výkon veřejné správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí –
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
vyhláška č. 473/2012 Sb., úprava závazných standardů kvality pro výkon sociálně-právní ochrany dětí,
zákaz kumulace funkcí a jejich (viz příloha č. 1 k vyhlášce č. 473/2012 Sb., kritérium 4c).

• Přenos výkonu veřejného opatrovnictví mezi obcemi

• Vnitřní kancelářský řád a nová směrnice o soudních písemnostech

• Přechod opatrovnictví - § 468 OZ z opatrovníka – fyzické osoby na opatrovníka veřejného, dochází-li k němu typicky z důvodu smrti soukromého opatrovníka.

• Listina opatrovníka
• Změna procesních předpisů
• Závaznost výroku rozhodnutí o statusové věci
• Aktuality z judikatury
• Listina VO
• Důležitost a rozdíly spolupráce veřejného opatrovníka se sociálním pracovníkem
• ZOZ
- seznámení s výkonem zkoušky zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ ), praktické procvičení vybraných témat ZOZ
- stručné seznámení s novelou vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků
územních samosprávných celků.(povinnost výkonu zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro
veřejné opatrovníky – náležitosti přihlášky k ZOZ, osvědčení o vykonání ZOZ).
- seznámení s příslušnými úpravami pro oblast veřejného opatrovníka: nový občanský zákoník, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, zákon o nemocenském pojištění, zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o sociálních službách

Diskuze, dotazy- odpovědi
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723177051
IČ: 29228808
DIČ: CZ29228808
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ano