Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Jednání a usnášení orgánů obce - podle zákona o obcích
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 10.01.2019 - 10.01.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: JUDr. Miroslav Kubánek
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2 - vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3019004
Cena: Kč 1.600,-/osobu (osvobozeno od DPH podle § 57 Zákona o DPH) - platbu je možné uhradit až v novém roce
Přihlášky do: 03.01.2019
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Školení je určeno starostům a členům rad (především nově zvoleným), tajemníkům a vedoucím a pracovníkům organizačních odborů, odborů vnitřních věcí a dalším úředníkům, kteří organizačně zajišťují chod zastupitelstva a rady obce.
Program kurzu:
1. Obec v systému veřejné správy - dvojí působnost obce (samostatná a přenesená)

2. Orgány obce - jejich pravomoci a vzájemné vztahy:
o zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad, pravomoci a vzájemné vztahy orgánů obce, postavení starosty a místostarosty
o postavení výborů a komisí, povinné a doporučené výbory

3. Jednání orgánů obce:
o příprava a průběh jednání kolektivních orgánů obce, písemné materiály pro jednání orgánů obce, návrh a schvalování programu jednání
o pravidla jednání - jednací řády orgánů obce, praktické příklady jednacích řádů
o zápisy z jednání orgánů obce, formulace a obsah zápisu (praktické příklady), ověření zápisu a jeho zveřejňování

4. Usnášení orgánů obce:
o podklady a příprava usnesení (praktické příklady), hlasování orgánu obce, náležitosti usnesení
o účinky usnesení, realizace a kontrola usnesení

5. Právo na informace vs. ochrana osobních údajů:
o nahlížení do zápisů a usnesení, pořizování výpisů, záznamy z jednání orgánů obce, ochrana osobních údajů

6. Dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti

7. Dotazy účastníků a diskuse
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723177051
IČ: 29228808
DIČ: CZ29228808
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ano