Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Správní řád
Seminář k některým praktickým otázkám aplikace správního řádu ve světle výkladů a judikatury, včetně dopadů nového občanského zákoníku na některé procesní instituty.
(Pobočka Jihlava)
Termín: 28.02.2019 - 28.02.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: JUDr. Miroslav Kubánek
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2 - vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3019008
Cena: Kč 1.600,-/osobu (osvobozeno od DPH podle § 57 Zákona o DPH) - platbu je možné uhradit až v novém roce
Přihlášky do: 21.02.2019
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Školení je určeno úředníkům i voleným představitelům obcí.
Program kurzu:
1. Působnost správního řádu a základní zásady správních činností s promítnutím do praxe
2. Příslušnost správního orgánu, úřední osoba, oprávněná úřední osoba, vyloučení pro podjatost
3. Úkony správního orgánu (jednací jazyk, spis, doručování) v praxi, výkladech a judikatuře
4. Úkony účastníků řízení, zastupování, nové instituty civilního práva
5. Postup správního orgánu před zahájením řízení a řízení v prvním stupni (řízení o žádosti a řízení z úřední povinnosti)
6. Zajišťovací prostředky
7. Přerušení řízení, zastavení řízení, rozhodnutí
8. Judikatura
9. Krátký exkurs do opravných prostředků a exekuce
10. Diskuze, dotazy zaměřené na praxi
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723177051
IČ: 29228808
DIČ: CZ29228808
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ano