Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Veřejné zakázky malého rozsahu
praktické zkušenosti se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(Pobočka Jihlava)
Termín: 12.03.2019 - 12.03.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Mgr. Martin Budiš
Místo konání: Malá scéna Domu kultury v Jihlavě, Tolstého 1455/2, vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3019010
Cena: Kč 1.600,-/osobu, osvobozeno od DPH podle § 57 Zákona o DPH)
Přihlášky do: 05.03.2019
Akreditace: Akreditace MV
Cíl kurzu: Zákon o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda neporušují pravidla. Tento seminář Vám poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav.
V rámci postupů u VZMR se budeme podrobně zabývat nejen vhodnými procesními postupy, ale také podmínkami zadání a plnění veřejné zakázky. Účastníci se dozvědí, jakým způsobem mají nastavit zadávací podmínky, aby obdrželi srovnatelné nabídky. Nastíníme, kdy je vhodné využít zadání veřejné zakázky formou přímého zadání a kdy je naopak vhodnější uzavřená či otevřená výzva. V průběhu školení budou také posluchači upozorňováni na příklady dobré a špatné praxe v oblasti zadávání VZMR.
Program kurzu:
Koncepce veřejných zakázek malého rozsahu:
• úprava v zákoně o zadávání veřejných zakázek
Revize důležitých pojmů - předmět VZ, předpokládaná hodnota, finanční limity, lhůty a další
Zásady, které musí být při zadávání vždy dodrženy
Možné postupy s podrobnými návody (včetně nastavení zadávacích podmínek)
• Přímé zadání
• Uzavřená výzva
• Otevřená výzva
Nastavení interních procesů, výběr nejvhodnější nabídky, hodnocení, kvalifikace a další
Metodický pokyn pro zadávání zakázek mimo režim zákona
Povinnost uveřejnit smlouvu (kdy, kde a co má být uveřejněno)
Kvalifikace
• stanovení požadavků na prokázání kvalifikace
• posuzování kvalifikace
• obsah čestného prohlášení
• dodatečné prokazování kvalifikace
• hodnocení nabídek
Doručování a uveřejňování výzvy
• obsah výzvy
• profil zadavatele
• stejný okruh zájemců
Součinnost při uzavírání smlouvy
Změny smlouvy
• podstatné změny smlouvy
• nepodstatné změny smlouvy
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723177051
IČ: 29228808
DIČ: CZ29228808
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ano