Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
akreditace MV
(Pobočka Střední Čechy)
Termín: 31.01.2019 - 31.01.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Ing. Jana Kovačová
Místo konání: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro
Variabilní symbol: 1019005
Cena: 1500,-/os
Přihlášky do: 30.01.2019
Akreditace: MV
Komu je kurz určen: Vzdělávací program je určen úředníkům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, kterým příslušní projednávat přestupky na úseku OP, CD a EO..
Cíl kurzu: Cílem je účastníky seznámit se skutkovými podstatami přestupků na úseku OP, CD a EO ve vztahu k jednotlivým korespondujícím pasážím předmětných zákonů, vyložit základní vymezení přestupku, jeho znaků, zejména forem zavinění, jak je stanoví zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a upozornit na speciální úpravu v rámci projednávání přestupků danou předmětnými zákony. V rámci výkladu budou účastníci seznámeni se změnami, které s účinností od 1. 7. 2018 přinesl do oblasti projednávání přestupků na úseku OP a CD zákon č. 195/2017 Sb., kterým byly zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech novelizovány.
Dále budou účastníci v rámci přednášky seznámení v nejzákladnější rovině s informacemi vztahujícími se k oznamování přestupku, úkony před zahájením řízení (předání, odložení věci), zahájení přestupkového řízení, přerušení a zastavení tohoto řízení, rozhodnutí o přestupku. S ohledem na skutečnost, že podstatná část přestupků spáchaných na úseku OP, CD a EO je projednávána příkazem, zejména příkazem na místě, a od 1. 1. 2019 na základě novely zákona rovněž domluvou, bude v rámci přednášky proveden výklad i těchto způsobů projednání.
Program kurzu:
Úvod
- Právní úprava projednávání přestupků na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel

Hmotná a procesní stránka projednávání přestupků
- Obecné vymezení přestupku, znaky přestupku, podrobněji o zavinění, skutečnosti vylučující protiprávnost, charakteristika přestupků trvajících, opakujících se, hromadných, pokus o přestupek

- Pachatel přestupku, zastupování účastníka přestupkového řízení, spolupachatelství, správní tresty, ukládání správních trestů, zánik odpovědnosti za přestupky, promlčecí doba, její stavení a přerušení

- Procesní stránka přestupkového řízení - orgány příslušné k projednávání přestupků, oznámení o přestupku, odložení věci, předání věci, zahájení řízení, projednávání přestupku - výslech, přerušení a zastavení řízení, speciální ustanovení o projednávání přestupků spáchaných mladistvými, příkaz, příkaz na místě

Přestupky na úseku občanských průkazů
- skutkové podstaty přestupků, vazba na příslušná ustanovení zákona o OP, příslušnost k projednávání, pachatelé přestupků

Přestupky na úseku cestovních dokladů
- skutkové podstaty přestupků, vazba na příslušná ustanovení zákona o CD, příslušnost k projednávání, pachatelé přestupků

Přestupky na úseku evidence obyvatel
- skutkové podstaty přestupků, vazba na příslušná ustanovení zákona o EO, příslušnost k projednávání, pachatelé přestupků

Diskuze a zodpovězení dotazů
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.
Adresa: Sportovní 3203, 27601 Mělník
Tel: 775 150 389
IČ: 04845749
DIČ:
Číslo účtu: 2500966716 / 2010 (Fio)
Plátce daně: ne