Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Poskytování dotací
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 31.01.2019 - 31.01.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Ing. Miroslava Pýchová
kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí ve výkonu kontroly u státních orgánů, územních samosprávných celků a u příjemců dotací, mj. 17 let v odboru kontroly Ministerstva financí, konzultantka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům novel zákonů od roku 2014 dosud
Místo konání: Malá scéna Domu kultury v Jihlavě, Tolstého 1455/2, vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3019011
Cena: Kč 1.600,-/osobu, osvobozeno od DPH podle § 57 Zákona o DPH
Přihlášky do: 24.01.2019
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Určeno pro pracovníky, kteří poskytují dotace, provádějí kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory, pro vedoucí a další pracovníky v orgánech veřejné správy a pro žadatele a příjemce dotací, příspěvků a návratných finančních výpomocí.
Cíl kurzu: Seznámit s právní úpravou a praktickými problémy při poskytování veřejné finanční podpory a její kontrole, informace o aktuálních změnách.
Program kurzu:
 Co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce o veřejné finanční podpoře, její kontrole a prominutí odvodu
 Pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj.
 Úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech
v zákonu č. 218/200 Sb. a z rozpočtů obcí a krajů v zákonu č. 250/2000 Sb.
 Obsah rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy o dotaci
 Úprava procesu poskytování dotací ze státního rozpočtu od r. 2018
 Pravidla vlády pro dotování nestátních neziskových organizací
 Oblasti dotační politiky státu v roce 2019
 Orgány, které mohou kontrolovat příjemce dotací a příspěvků
 Přehled procesní úpravy - práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných
 Možnosti kontrolovaného při nesouhlasu se závěry kontroly
 Pravidla promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně
 Podezření na trestné činy při poskytnutí a použití dotace a jejich oznámení
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723177051
IČ: 29228808
DIČ: CZ29228808
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ano