Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Právní minimum pracovníka obce vyplývající z občanského zákoníku a dalších předpisů
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 26.03.2019 - 26.03.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: JUDr. Miroslav Kubánek
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2, hlavní vchod do DKO, salonek č. 156 (bývalá restaurace)
Variabilní symbol: 3019014
Cena: Kč 1.600,-/osobu, osvobozeno od DPH podle § 57 Zákona o DPH
Přihlášky do: 19.03.2019
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Školení je určeno voleným i odborným pracovníkům měst a obcí.
Program kurzu:
1. Dvojí postavení obce v systému veřejné správy
- Obec jako právnická osoba a jako exekutiva
- Samostatná působnost obce (SA)
- Přenesená působnost obce – výkon státní správy (SS)

2. Orgány obce
- Základní rozbor
- Úkoly starosty
- Otázky střetu zájmů
- Otázky úředníků ÚSC

3. Úkoly obce
- v SA
• zákon o obcích
• ztráty a nálezy
• pohřebnictví
• školství
• veřejné zakázky a veřejná podpora, dotace
• dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod
• požární ochrana
- v SS
• vydávání nařízení obce
• rozhodovací činnost
• ostatní činnosti
• právo shromažďovací
• veřejné registry
• vidimace a legalizace
• poslední vůle před starostou
- V SA i SS
• spisová služba
• stížnosti a petice
• veřejný pořádek
• místní (správní) poplatky
• opatrovnictví
• poskytování informací a ochrana osobních údajů
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723177051
IČ: 29228808
DIČ: CZ29228808
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ano