Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Praktické problémy dovolené a překážek v práci
Pracovní právo, aktuální stav a praxe
(Pobočka České Budějovice)
Termín: 28.05.2019 - 28.05.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.
Místo konání: SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, Konferenční sál
Variabilní symbol: 201910
Cena: 1200,-
Přihlášky do: 23.05.2019
Akreditace: MV ČR
Program kurzu:
 Právo na dovolenou a její výměra – praktické problémy, příklady výpočtů, zaokrouhlování, dodatková dovolená, změna zaměstnání
 Rozvrh čerpání dovolené a její určení, určení dovolené při nesplnění podmínek, úhrada nákladů za dovolenou, přerušení dovolené, dovolená po mateřské, hromadné čerpání dovolené
 Dovolená a svátek – praktické problémy, sporné problémy
 Dovolená a uvolnění pro výkon veřejné funkce – praktické problémy, sporné situace
 Krácení dovolené, dovolená a výkon veřejné funkce, kontrola dodržování povinností
 Dovolená ve vztahu k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr - rozdíly s pracovním poměrem, principy čerpání a proplácení


 Právní úprava překážek v práci – dočasná pracovní neschopnost, mateřská, rodičovská a tzv. otcovská, jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, výkon občanské povinnosti, zákonem neupravené překážky v práci
 Oznamování a prokazování překážek v práci na straně zaměstnance
 Prostoj, jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele, částečná nezaměstnanost, překážky v práci při pracovní cestě
 Překážky v práci ve vztahu k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr - rozdíly s pracovním poměrem, práce na zavolanou

 Přehled aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech, nová výkladová stanoviska AKV
 Diskuse, zdopovězení dotazů účastníků.
 Aktuality ke dni konání semináře.
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum ČR s.r.o.
Adresa: Resslova 2134/9
České Budějovice
370 04
Tel: 774444312
IČ: 28124618
DIČ: CZ28124618
Číslo účtu: 237523686 / 0300 (ČSOB)
Plátce daně: ne