Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Školský zákon - zákonná úprava problematiky společného vzdělávání
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 28.03.2019 - 28.03.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: JUDr. Hana Poláková
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2, hlavní vchod do DKO, salonek č. 156 (bývalá restaurace)
Variabilní symbol: 3019015
Cena: Kč 1.600,-/osobu, osvobozeno od DPH podle § 57 Zákona o DPH
Přihlášky do: 21.03.2019
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Školení je určeno pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení a odborné úředníky ÚSC.
Program kurzu:
• Školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

• Novelizace vyhlášky pod č. 270/2017 Sb., č. 416/2017 Sb. a č. 244/2018 Sb. s účinností k 1. 11. 2018 (přijímací řízení ke střednímu vzdělávání)

• Připravovaná novelizace s účinností k 1. 3. 2019

• Výběr z prováděcích předpisů ke společnému vzdělávání
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723177051
IČ: 29228808
DIČ: CZ29228808
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ano