Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Veřejné zakázky malého rozsahu
praktické zkušenosti se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(Pobočka České Budějovice)
Termín: 23.04.2019 - 23.04.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Mgr. Martin Budiš
Místo konání: SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, Konferenční sál
Variabilní symbol: 201913
Cena: 1200,-
Přihlášky do: 19.04.2019
Akreditace: MV ČR
Cíl kurzu: Zákon o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda neporušují pravidla. Tento seminář Vám poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav.
V rámci postupů u VZMR se budeme podrobně zabývat nejen vhodnými procesními postupy, ale také podmínkami zadání a plnění veřejné zakázky. Účastníci se dozvědí, jakým způsobem mají nastavit zadávací podmínky, aby obdrželi srovnatelné nabídky. Nastíníme, kdy je vhodné využít zadání veřejné zakázky formou přímého zadání a kdy je naopak vhodnější uzavřená či otevřená výzva. V průběhu školení budou také posluchači upozorňováni na příklady dobré a špatné praxe v oblasti zadávání VZMR.
Program kurzu:
Koncepce veřejných zakázek malého rozsahu:
• úprava v zákoně o zadávání veřejných zakázek
Revize důležitých pojmů - předmět VZ, předpokládaná hodnota, finanční limity, lhůty a další
Zásady, které musí být při zadávání vždy dodrženy
Možné postupy s podrobnými návody (včetně nastavení zadávacích podmínek)
• Přímé zadání
• Uzavřená výzva
• Otevřená výzva
Nastavení interních procesů, výběr nejvhodnější nabídky, hodnocení, kvalifikace a další
Metodický pokyn pro zadávání zakázek mimo režim zákona
Povinnost uveřejnit smlouvu (kdy, kde a co má být uveřejněno)
Kvalifikace
• stanovení požadavků na prokázání kvalifikace
• posuzování kvalifikace
• obsah čestného prohlášení
• dodatečné prokazování kvalifikace
• hodnocení nabídek
Doručování a uveřejňování výzvy
• obsah výzvy
• profil zadavatele
• stejný okruh zájemců
Součinnost při uzavírání smlouvy
Změny smlouvy
• podstatné změny smlouvy
• nepodstatné změny smlouvy
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum ČR s.r.o.
Adresa: Resslova 2134/9
České Budějovice
370 04
Tel: 774444312
IČ: 28124618
DIČ: CZ28124618
Číslo účtu: 237523686 / 0300 (ČSOB)
Plátce daně: ne