Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Evidence obyvatel, aktuální problematika
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 21.03.2019 - 21.03.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Zdeňka Strásnká
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2 - vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3019016
Cena: Kč 1.600,-/osobu (osvobozeno od DPH podle § 57 Zákona o DPH), platba pouze převodem na účet
Přihlášky do: 14.03.2019
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Určeno pro volené a odborné pracovníky obcí.
Program kurzu:
1. Úvod a právní přehled všech právních předpisů
• Vývoj evidence obyvatel – historický přehled tohoto institutu na našem území
• Základní právní předpis na úseku evidence obyvatel, tj. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, cíl právní úpravy, obsah zákona, základní pojmy, členění, základní teorie ze zákona
• Aktuální a nejnovější novely prováděcích právních předpisů k zákonu, základní obsah aktuálně existujících prováděcích vyhlášek k zákonu pouze se zaměřením na činnost ohlašovny evidence obyvatel

2. Základní registry a informační systémy veřejné správy

3. Základní pojmy + trvalý pobyt

• Základní pojmy zákona o evidenci obyvatel (EO) - definice, pojmy, druhy evidence, subjekty údajů, výkon státní správy, územní členění státu a územní samospráva, ISEO – obsah, zapisovatelé a uživatelé, zdroje ISEO – příklady z praxe. Ochrana osobních údajů. Působnost na úseku EO – praktické postupy se zaměřením na činnosti ohlašovny
• Shrnutí základního obsahu prováděcích předpisů, výklad ve vztahu k činnosti ohlašovny EO
• Zapisování a využívání údajů z informačního systému EO – kdo, kdy a v jakém rozsahu zapisuje údaje do IS; kdo a za jakých podmínek může využívat údaje z IS EO
• Trvalý pobyt, vznik a změny - definice. Změna místa trvalého pobytu – osobní podání, podání na základě zákonného zastoupení a na základě zmocnění. Povinnosti občana. Povinnosti ohlašovny. Výklad s uváděním praktických příkladů. Rušení trvalého pobytu – důvody, podmínky, příklady. Ukončení trvalého pobytu – postup, příklady
• Oprávnění k využívání osobních údajů evidence obyvatel
• Správní poplatky na úseku EO

4. Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723177051
IČ: 29228808
DIČ: CZ29228808
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ano