Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Daňový řád jako autonomní procesní úprava správy daní ve vztahu k místním poplatkům
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 09.04.2019 - 09.04.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Mgr. Jaroslav Kratochvíl
Místo konání: Malá scéna Domu kultury v Jihlavě, Tolstého 1455/2, vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3019019
Cena: Kč 1.600,- (osvobozeno od DPH podle § 57 Zákona o DPH), platba pouze převodem na účet
Přihlášky do: 02.04.2019
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Školení je určeno pro ekonomické úředníky ÚSC.
Program kurzu:
A. Obecné principy správy daní a základní zásady
B. Obecná část o správě daní
o Osoby zúčastněné na správě daní, jejich práva a povinnosti
o Daňový subjekt, jednání daňového subjektu a jednání za daňový subjekt, odstraňování vad plných mocí, právní nástupnictví
o Správce daně a doručování správcem daně – formy doručování (obecná ustanovení o doručování fyzickým i právnickým osobám, elektronické doručování, zvláštní způsoby doručování)
o Ochrana a poskytování informací (mlčenlivost, informační povinnost správce daně a poskytování informací správci daně)
o Dokumentace daňového řízení; její význam a formy
C. Řízení a postupy – podání a jeho vady
o Daňové řízení - nalézací rovina a platební rovina
o Nalézací řízení a stanovení daně
o Daňové tvrzení a stanovení daně bez povinnosti k jeho podání
o Dokazování a alternativní způsoby stanovení daně
o Vyměření a doměření daně
o Prekluzivní lhůty pro stanovení daně
D. Prostředky ochrany práv daňových subjektů, opravné a dozorčí prostředky
o Řádné opravné prostředky
o Mimořádné opravné prostředky
o Dozorčí prostředek
o Ostatní prostředky ochrany daňových subjektů, stížnost jako subsidiární prostředek ochrany
E. Placení daní
o Pravidla pro placení daně, včetně určení dne splatnosti a pořadí plateb
o Přeplatek a nakládání s přeplatkem
o Nedoplatek a jeho úhrada, možnost posečkání
o Prekluzivní lhůty pro placení daně
o Dělená správa peněžitých plnění procesní a kompetenční
F. Důsledky porušení povinností při správě daní - sankční systém podle daňového řádu a zvýšení místního poplatku
G. Prominutí daně a příslušenství daně, prominutí úroků a prominutí penále
H. Principy úpravy daňové exekuce - podmínky vymáhání
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723177051
IČ: 29228808
DIČ: CZ29228808
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ano