Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Spisová služba a archivnictví aktuálně v praxi
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 16.04.2019 - 16.04.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: PhDr. Renata Pisková
Místo konání: Malá scéna Domu kultury v Jihlavě, Tolstého 1455/2, vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3019021
Cena: Kč 1.600,- (osvobozeno od DPH podle § 57 Zákona o DPH), platba pouze převodem na účet
Přihlášky do: 09.04.2019
Akreditace: Akreditace MV
Program kurzu:
1) Úvod do problematiky – základní legislativa pro vedení spisové služby a související předpisy, její připravovaná novelizace

2) Vedení spisové služby u veřejnoprávních a soukromoprávních původců

3) Spisová služba a její listinná a elektronická forma

4) Zásady pro nakládání s dokumenty v listinné a digitální podobě

5) GDPR a spisová služba - ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby

6) Výkon spisové služby od příjmu (vzniku) dokumentu až po jeho vyřazení ze spisovny původce

7) Spisová služba a elektronická fakturace

8) Spis, tvorba spisu, práce se spisem při jeho vyřizování a ukládání

9) Správné použití elektronických podpisů a elektronických pečetí při podepisování dokumentů v digitální podobě

10) Návod pro tvorbu směrnic pro spisovou službu - spisových řádů, spisových a skartačních plánů dokumentů

11) Spisovny pro analogové dokumenty a ukládání digitálních dokumentů evidovaných v elektronických systémech spisové služby

12) Příprava a průběh skartačního řízení listinných dokumentů a jeho rozdíly u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, výběr archiválií mimo skartační řízení

13) Skartační řízení digitálních dokumentů – návod k jeho realizaci

14) Povinnosti likvidátorů a konkurzních správců v souvislosti s likvidací a konkurzem společností

15) Národní standard pro elektronické systémy spisové služby

16) Kontrola a dohled ve spisové službě – přestupky a sankce

17) Diskuse
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723177051
IČ: 29228808
DIČ: CZ29228808
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ano