Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Náhradní rodinná péče a kontakty s biologickými rodiči
Akreditace MPSV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 14.05.2019 - 14.05.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2, hlavní vchod do DKO, salonek č. 156 (bývalá restaurace)
Variabilní symbol: 3019023
Cena: Kč 1.600,-/osobu, osvobozeno od DPH podle § 57 Zákona o DPH
Přihlášky do: 07.05.2019
Akreditace: Akreditace MPSV
Cíl kurzu: Absolvent získá sebejistotu při posuzování sporných případů tak, aby je mohl řešit v zájmu dítěte. Bude umět rozlišit líbivou rétoriku biologického rodiče od projevu skutečného zájmu o dítě. Seznámí se se zjišťováním názoru dětí v různém věku. Rozvine si pochopení pro limity sanace biologických rodin a kompetence při práci s náhradními rodiči.
Program kurzu:
• Vývojová psychologie v NRP
• Vývojové mezníky a krize v NRP
• Identita dítě
• Význam biologické rodiny pro vývoj zdravé identity
• Zjišťování názoru dítěte
• Specifika dětské komunikace a limity našich možností
• Práce s biologickými rodiči
• Dopady různých diagnos na sanaci biorodiny a limity sanace
• Rozbor příkladů a výklad případných diagnos
• Shrnutí, diskuze, pohled ze širší perspektivy a zpětná vazba účastníků


Děti v náhradní rodinné či ústavní péči (NRP) procházejí dvěma zátěžovými obdobími velmi odlišného charakteru. Jedno je v raném věku, kdy vzniká citová deprivace a bazální nejistota. Druhé přichází okolo puberty, kdy se intenzivně buduje identita dítěte. Udržování kontaktů s biologickými rodiči je důležité především pro budování identity dítěte.
Nejtěžší v této oblasti sociální práce je odlišit případy, kdy při kontaktu s biologickými rodiči převažují pozitiva nad negativy a od kdy kontakt s biologickým rodičem dítě více poškozuje, než by mu prospíval.
Součástí tohoto procesu je i zjišťování názoru dítěte a jeho osobních preferencí a následně i přiměřený respekt k řádně zjištěným postojům.
Součástí kontaktu s biologickými rodiči je i nutná ochrana náhradní rodiny před agresivními až kriminálními (psychopatickými) biologickými rodiči, kteří náhradní výchovu těžce narušují, a na druhé straně povzbuzování pěstounů a podpora do kontaktu s biologickým rodičem, který nemůže o dítě pečovat z důvodu těžké nemoci (schizofrenie, deprese). S tím vyvstává i otázka limitů našich možností při sanování biologických rodin při reálné sociální práci.
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723177051
IČ: 29228808
DIČ: CZ29228808
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ano