Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Správní řízení vedená z moci úřední
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 28.05.2019 - 28.05.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Ing. Bc. Roman Krčil
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2 - vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3019028
Cena: Kč 1.600,-/osobu (osvobozeno od DPH podle § 57 Zákona o DPH), platba pouze převodem na účet
Přihlášky do: 21.05.2019
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Seminář je určen pro úředníky, zejména v postavení oprávněných úředních osob, provádějících úkony a vydávajících rozhodnutí ve správním řízení. Zaměřuje se na problematiku vedení řízení zahajovaného správním orgánem, jeho náležitostí a souvisejících vazeb. Důraz je kladen na praktické informace zejména k tvorbě písemného vyhotovení rozhodnutí, a to jak výrokové části, tak odůvodnění, přičemž výklad zahrnuje mj. skladbu rozhodnutí - správní uvážení, práce s důkazními prostředky v textu, volba druhu a výše ukládané sankce (a jejich komentář). Související okruhy zahrnují problematiku rychlosti, podkladů, oznamování rozhodnutí, jejich vad, lhůt pro vydání rozhodnutí, zvláštních typů rozhodnutí. Program semináře není zaměřen na konkrétní vykonávanou resortní odbornost a shrnuje obecné poznatky uplatnitelné při výkonu veřejné správy, zejména na úseku řízení z moci úřední.
Program kurzu:
1. Význam a charakteristika řízení z moci úřední v činnosti orgánů veřejné správy

2. Podněty v praxi správních orgánů a nakládání s nimi

3. Zahájení řízení z moci úřední

4. Úřední jazyk a tlumočení

5. Zastupování účastníků na základě plné moci, opatrovnictví

6. Rychlost řízení a související otázky (význam a sledovaný cíl, důsledky nečinnosti, odpovědnost úředníků za průtahy v činnosti orgánů veřejné moci)

7. Přerušení a zastavení řízení z moci úřední, náklady řízení

8. Dokazování ve správním řízení (charakteristika jednotlivých důkazních prostředků, problematika tzv. opomenutých a nepřímých důkazů)

9. Rozhodnutí v řízení z moci úřední (kritéria správního uvážení při ukládání sankcí)

10. Judikatura, diskuse, dotazy, výměna zkušeností
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723177051
IČ: 29228808
DIČ: CZ29228808
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ano