Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Rušení údaje o místu trvalého pobytu v praktických příkladech
akreditace MVČR
(Pobočka České Budějovice)
Termín: 16.05.2019 - 16.05.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Bc. Karolína Kofroňová
Místo konání: SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, Konferenční sál
Variabilní symbol: 201924
Cena: 1200,-
Přihlášky do: 10.05.2019
Akreditace: MV ČR
Program kurzu:
1. Právní rámec
Přehled právních předpisů a judikatury upravujících problematiku rušení údaje o místu trvalého pobytu.
2. Konkrétní příklady ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu
- Existence důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu potvrzené účastníkem, kterému se údaj o místu trvalého pobytu ruší – podání návrhu, splnění povinnosti navrhovatele, protokol o ústním podání, vydání rozhodnutí.
- Prokázání existence důvodů listinnými podklady ze strany navrhovatele – podání návrhu, ukázky listin prokazujících existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu, oznámení o zahájení řízení a výzva k vyjádření k podkladům rozhodnutí, vydání rozhodnutí.
- Ustanovení opatrovníka účastníkovi, jemuž se ruší údaj o místu trvalého pobytu – důvody pro ustanovení opatrovníka, usnesení o ustanovení opatrovníka, účinnost ustanovení opatrovníka, zánik funkce opatrovníka
- Provedení důkazu výslechem svědků požadovaným navrhovatelem – podání návrhu, určení data dokazování, oznámení o zahájení řízení a vyrozumění o dokazování, předvolání svědků, protokol o výslechu, výzva k vyjádření k podkladům rozhodnutí, vydání rozhodnutí
- Neprokázání existence důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu navrhovatelem při podání návrhu – oznámení o zahájení řízení a výzva k prokázání existence důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu, určení data dokazování, vyrozumění o dokazování, předvolání svědků, protokol o výslechu, výzva k vyjádření k podkladům rozhodnutí, vydání rozhodnutí.
- Neuhrazení správního poplatku navrhovatelem – oznámení o zahájení řízení a výzva k zaplacení správního poplatku, vydání usnesení o zastavení řízení.
- Neprokázání existence důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu navrhovatelem – rozhodnutí o zamítnutí návrhu.
- Nemožnost vyhovění návrhu – rozhodnutí o zamítnutí návrhu.
- Změna v posuzovaných podmínkách po podání návrhu – usnesení o zastavení řízení.
- Zrušení údaje o místu trvalého pobytu z moci úřední – vyhodnocení podnětu, obstarávání podkladů, oznámení o zahájení řízení a výzva k vyjádření k podkladům rozhodnutí, vydání rozhodnutí.
3. Diskuse a dotazy
 
Organizátor:
Mgr. Gabriela Bauerová
Adresa: Resslova 2134/9
České Budějovice
370 04
Tel: 774 444 312
IČ: 72114428
DIČ:
Číslo účtu: 234420307 / 0300 (ČSOB)
Plátce daně: ne