Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Pohřebnictví - sociální pohřby
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 13.06.2019 - 13.06.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: ThLic. Tomáš Kotrlý,Th.D.
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2 - vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3019030
Cena: Kč 1.600,-/osobu (osvobozeno od DPH podle § 57 Zákona o DPH)
Přihlášky do: 01.01.2019
Akreditace: Akreditace MV
Cíl kurzu: Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti pohřbívací povinnosti obcí po 1. 9. 2017, tj. po účinnosti novely zákona o pohřebnictví a po přijetí vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o stanovení postupu obce při zajišťování slušného způsobu pohřbení.
Program kurzu:
1. Pohřbívací povinnost obce podle zákona o pohřebnictví
2. Stanovení postupu obce při zajišťování slušného způsobu pohřbení podle vyhlášky Ministerstvo pro místní rozvoj - výklad pojmů
3. Refundace pohřebních výloh
4. Přenesená působnost obcí v pohřebnictví
5. Opatření hrobového místa
6. Pohřbívání cizinců a osob nezjištěné totožnosti
7. Pohřbívání mrtvě narozených dětí
8. Dozorové orgány v pohřebnictví
9. Závěr, diskuse, výměna zkušeností
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723177051
IČ: 29228808
DIČ: CZ29228808
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ano