Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Pravidla hospodaření s obecním majetkem ÚSC
akreditace MV
(Pobočka Střední Čechy)
Termín: 16.05.2019 - 16.05.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Olga Sloupová
Místo konání: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro
Variabilní symbol: 1019026
Cena: 1500,-/os
Přihlášky do: 15.05.2019
Akreditace: MVČR
Komu je kurz určen: Školení je určeno pro úředníky územních samosprávných celků vykonávající činnosti na úseku hospodaření s majetkem a jeho účtování a pro zastupitele územních samosprávných celků
Cíl kurzu: Cílem je přiblížit účastníkům semináře problematiku a pravidla hospodaření s majetkem, finanční kontrolu majetku, poukázat na změny v problematice a seznámit účastníky s příslušnou legislativou
Program kurzu:
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Výhody a nevýhody vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
Základní povinnosti vedení účetnictví ve vztahu k majetku
Český účetní standard č. 701 – účty a zásady účtování na účtech
Český účetní standard č. 708 – odpisový plán

Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH
Základní principy ve vztahu k majetku

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Povinnosti ÚSC při nakládání s majetkem
Klasifikace, evidence, oceňování
Pravomoci zastupitelstva a rady obce vyhrazené v oblasti majetkových úkonů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Finanční hospodaření ÚSC ve vztahu k majetku
Majetkoprávní poměry ke zřízeným nebo založeným organizacím
Organizační složky obce ve vztahu k používanému majetku
Hospodaření s majetkem – zásady, pravidla, ukazatelé
Závěr
Dotazy, diskuse
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.
Adresa: Sportovní 3203, 27601 Mělník
Tel: 775 150 389
IČ: 04845749
DIČ:
Číslo účtu: 2500966716 / 2010 (Fio)
Plátce daně: ne