Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB – ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ
Akreditace MV ČR
(Pobočka České Budějovice)
Termín: 06.06.2019 - 06.06.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: JUDr. Vladimíra Sedláčková
Místo konání: SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, Konferenční sál
Variabilní symbol: 201928
Cena: 1200,-
Přihlášky do: 01.06.2019
Akreditace: MV ČR
Komu je kurz určen: Pracovníkům stavebních úřadů, obecných i speciálních stavebních úřadů. Dále jej doporučujeme investorům i odborné veřejnosti.
Cíl kurzu: Absolvováním semináře získáte přehled o novém pojetí společného řízení a vydání společného povolení u různých druhů staveb a souborů staveb a jaké další změny přinesl zákon č. 225/2017 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2018, a který změnil stavební zákon a dalších 44 zákonů. Budou zdůrazněny rozdíly, kdy stavební úřad vydává povolení, a kdy namísto povolení vydává závazná stanoviska pro jiný stavební úřad. Seminář se zaměří též na speciální úpravu povolování staveb podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, zejména na její poslední novelu provedenou zákonem č. 169/2018 Sb. (změny zákona č. 416/2009 Sb. nabývají účinnosti 31.8.2018, změny stavebního zákona nabývají účinnosti 1.9.2018) a dále na speciální úpravu vedení navazujícího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb.
Program kurzu:
• změny ve výkonu veřejné správy u obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů,
• nové pojetí společného územního a stavebního řízení
společné územní a stavební povolení, včetně povolení kácení dřevin, napojení na komunikaci atd.
• změny v ohlašování staveb,
• změny u stavebního řízení, včetně stavebního řízení jako navazujícího řízení,
• změny u dalších forem povolení,
• změny u kolaudování staveb, návrat ke kolaudačnímu řízení a rozhodnutí,
• speciální úprava postupů u staveb podle zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, se soustředěním na poslední změny v příslušnosti rozhodovat o umístění dopravních staveb, zavedení mezitímního rozhodnutí v rámci řízení o vyvlastnění určitých staveb, dalších odlišností při povolování infrastruktury elektronických komunikací, rozšíření fikce souhlasu dotčeného orgánu,
• Speciální úprava postupů u navazujícího řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
• informace o připravované rekodifikaci veřejného stavebního práva
• diskuze a dotazy účastníků.
 
Organizátor:
Mgr. Gabriela Bauerová
Adresa: Resslova 2134/9
České Budějovice
370 04
Tel: 774 444 312
IČ: 72114428
DIČ:
Číslo účtu: 234420307 / 0300 (ČSOB)
Plátce daně: ne