Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Obecní kronika
(Pobočka Jihlava)
Termín: 21.08.2019 - 21.08.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Mgr. Tomáš Hromádka
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2 - vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3019033
Cena: Kč 1.600,-
Přihlášky do: 14.08.2019
Komu je kurz určen: Seminář je určen pro kronikáře obcí a měst, starosty a zastupitele obcí, pracovníky obecních a městských úřadů, spolkové, farní kronikáře a další zájemce o problematiku vedení kronik.
Program kurzu:
1. Kronikář a aktuální legislativa
• Zákon o kronikách obcí č. 132/2006 Sb.
• Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě ve vztahu ke kronikám obcí
• Ochrana osobních údajů

2. Formální úprava obecní kroniky
• Praktické rady a zkušenosti
• Kronika v elektronické podobě s následným vytištěním
• Kronika ve formě ručně psané knihy s číslovanými listy

3. Obsah kroniky
• Podklady pro zápis do kroniky
• Přílohy k obecní kronice

4. Spolupráce kronikářů, diskuse a výměna zkušeností
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723 177 051
IČ: 29228808
DIČ:
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ne