Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Obecní kronika
(Pobočka České Budějovice)
Termín: 20.08.2019 - 20.08.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Mgr. Tomáš Hromádka
Variabilní symbol: 201930
Cena: 1200
Přihlášky do: 15.08.2019
Komu je kurz určen: Seminář je určen pro kronikáře obcí a měst, starosty a zastupitele obcí, pracovníky obecních a městských úřadů, spolkové, farní kronikáře a další zájemce o problematiku vedení kronik.
Program kurzu:
1. Kronikář a aktuální legislativa
• Zákon o kronikách obcí č. 132/2006 Sb.
• Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě ve vztahu ke kronikám obcí
• Ochrana osobních údajů

2. Formální úprava obecní kroniky
• Praktické rady a zkušenosti
• Kronika v elektronické podobě s následným vytištěním
• Kronika ve formě ručně psané knihy s číslovanými listy

3. Obsah kroniky
• Podklady pro zápis do kroniky
• Přílohy k obecní kronice

4. Spolupráce kronikářů, diskuse a výměna zkušeností
 
Organizátor:
Mgr. Gabriela Bauerová
Adresa: Resslova 2134/9
České Budějovice
370 04
Tel: 774 444 312
IČ: 72114428
DIČ:
Číslo účtu: 234420307 / 0300 (ČSOB)
Plátce daně: ne