Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Katastrální zákon a další související předpisy
Aktuální otázky katastru nemovistí
(Pobočka Jihlava)
Termín: 26.09.2019 - 26.09.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Ing. Květa Olivová
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2 - vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3019038
Cena: Kč 1.600,-
Přihlášky do: 19.09.2019
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Školení je určeno voleným i odborným pracovníkům ÚSC.
Program kurzu:
Katastr nemovitostí [zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a jeho prováděcí vyhlášky (vyhláška č. 357/2013 Sb., 358/2013 Sb. a 359/2013 Sb.), ve znění pozdějších předpisů]. :

• Katastr nemovitostí jako veřejný seznam, právní účinky zápisu do katastru nemovitostí.
• Materiální publicita práv zapsaných v katastru nemovitostí, zásada pořadí zápisu.
• Obsah katastru nemovitostí.
• Vymezení předmětu katastru nemovitostí (pozemky, budovy, jednotky, práva stavby, vodní díla).
• Stavba jako součást pozemku. Stavba jako součást práva stavby. Stavba jako samostatná věc. Přestavek.
• Požadavky na doklady o právních skutečnostech.
• Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných, obcí a státních orgánů.
• Postup při zápisu vlastnických a jiných práv k nemovitostem do katastru nemovitostí z pohledu uplatňování v praxi:
• Okruh práv k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí – věcná práva, práva sjednaná jako věcná, nájem a pacht.
• Práva zapisovaná do katastru nemovitostí (věcná práva, práva sjednaná jako věcná), zejména vlastnické právo, věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo, přídatné spoluvlastnictví, budoucí zástavní právo, budoucí výměnek, uvolněné zástavní právo. Vedlejší ujednání (výhrady) při kupní smlouvě ujednaná jako věcná práva. Právo stavby. Zápis vlastníka nově evidované samostatné stavby.
• Řízení o povolení vkladu, povinné náležitosti návrhu na zahájení řízení, rozhodnutí o povolení vkladu do katastru nemovitostí, vyrozumění o provedeném vkladu, podání žaloby podle části páté občanského soudního řádu v případě nesouhlasu s rozhodnutím katastrálního úřadu o zamítnutí vkladu.
• Záznam práva k nemovitostem, zápis poznámkou včetně zápisu poznámky spornosti.
• Postup při zápisu jiných údajů katastru nemovitostí – změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném, o druhu a způsobu využití pozemku, o způsobu využití stavby a jednotky, o způsobu ochrany nemovitostí, zpřesnění hranic pozemků.
• Revize údajů katastru – revize souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu prováděná katastrálním úřadem.
• Veřejnost katastru nemovitostí a poskytování údajů z katastru nemovitostí aktuálně po 1. 1. 2019, od účinnosti vyhlášky č. 256/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.

Diskuse a dotazy k dané problematice
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723 177 051
IČ: 29228808
DIČ:
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ne