Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Uplatňování DPH se zaměřením na obce a neziskové organizace
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 10.10.2019 - 10.10.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Ing. Václav Benda
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2
Variabilní symbol: 3019042
Cena: Kč 1.600,-
Přihlášky do: 03.10.2019
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Školení je určeno ekonomickým pracovníků ÚSC a neziskových organizací.
Program kurzu:
Výklad bude zaměřen na aktuální problémy při uplatňování DPH se zaměřením na problematiku obcí a neziskových organizací podle aktuálně platné právní úpravy. Účastníci semináře budou informování také o připravovaných změnách pro rok 2020.

• základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
• změny ve vymezení některých základních pojmů
• vymezení podmínek, za nichž jsou neziskové organizace osobami povinnými k dani
• vymezení obratu pro účely DPH u neziskových organizací a podmínky pro jejich registrace
nebo identifikované osoby
• základní pravidla pro uplatňování daně na výstupu u činností, které jsou ekonomickou činností,
včetně stanovení vzniku povinnosti přiznat daň a základu daně
• sazby daně v roce 2019 a jejich změny v roce 2020 ve vazbě na rozšíření EET
• aktuální problémy při vystavování daňových dokladů
• osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí
• novelizovaná pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně u obcí a neziskových organizací
• zvláštní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění
• aktuální problémy v oblasti správy DPH a při zpracování daňového přiznání a kontrolního hlášení
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723 177 051
IČ: 29228808
DIČ:
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ne