Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Spisová služba s důrazem na vyřazování dokumentů z organizací
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 17.10.2019 - 17.10.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: PhDr. Renata Pisková
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2 - vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3019045
Cena: Kč 1.600,-
Přihlášky do: 10.10.2019
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Školení je určeno odborným administrativním pracovníkům.
Program kurzu:
1) Úvod do problematiky – základní legislativa pro vedení spisové služby a související předpisy, jejich novelizace v roce 2019

2) Návod pro tvorbu směrnic pro vedení spisové služby – spisových řádů, spisových a skartačních plánů dokumentů

3) Rozdíly ve vedení spisové služby v listinné a elektronické formě

4) Příprava listinných dokumentů pro jejich ukládání ve spisovně pro analogové dokumenty

5) Ukládání digitálních dokumentů evidovaných v elektronických systémech spisové služby

6) Ochrana osobních údajů obsažených v dokumentech uložených ve spisovnách

7) Postup původce před zahájením skartačního řízení dokumentů evidovaných v elektronických systémech spisové služby

8) Způsob podání skartačního návrhu na vyřazení dokumentů spravovaných v elektronických systémech spisové služby

9) Příprava a průběh skartačního řízení listinných dokumentů a jeho rozdíly u veřejnoprávních a soukromoprávních původců

10) Výběr archiválií mimo skartační řízení

11) Výsledek skartačního řízení a předávání archiválií do archivu

12) Povinnosti likvidátorů a konkurzních správců v souvislosti s likvidací a konkurzem společností

13) Praktické ukázky postupů a rady
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723 177 051
IČ: 29228808
DIČ:
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ne