Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Vodovody a kanalizace
Zákon o vodách
(Pobočka Jihlava)
Termín: 11.10.2019 - 11.10.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Ing. Miloslava Melounová, technický auditor MZe, znalec oboru vodní hospodářství, dlouholetá ředitelka SOVaK
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2 - vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3019043
Cena: Kč 1.600,-
Přihlášky do: 04.10.2019
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Školení je určeno vlastníkům a provozovatelům vodovodů a kanalizací, pracovníkům vodoprávních úřadů a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.
Cíl kurzu: Cílem semináře je seznámit Vás s aktuálními změnami v právní úpravě s dopadem na úsek vodovodů a kanalizací (VaK). Shrnuty a vysvětleny budou hlavní změny, ke kterým došlo v průběhu r. 2018 i změny pro rok 2019 (novela zákona o vodách). Výklad změn bude zaměřen na jejich konkrétní dopady na povinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací. Součástí semináře bude i komentář k řešení konkrétních problémů ze současné praxe, aktuální poznatky a názorné příklady.
Program kurzu:
1. Změny zákona o vodách a jejich dopady na provozování VaK – účinnost od 1. 1. 2019
2. Shrnutí změn 2018-2019 a přehled platné úpravy provozování VaK - zákon o vodovodech a kanalizacích, prováděcí předpisy a související legislativa
3. Správná aplikace změn a platné úpravy v praxi vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací:
o povinnosti vlastníků a povinnosti provozovatelů vodovodů a kanalizací
o odborný zástupce provozovatele
o obnova vodohospodářského majetku
o provozně související vodovody a kanalizace, vodovodní a kanalizační přípojky
o odběratelské smlouvy
o kalkulace cen vodného a stočného
o poplatek za odvádění srážkových vod
o měření množství dodané vody
o měření množství odváděných odpadních vod
o provozní řád vodovodu
4. Aktuální poznatky a problémy z praxe
o decentralizované čištění odpadních vod
o tlakové kanalizace v praxi
o odlehčovací komory
5. Odpovědi na dotazy účastníků, výměna zkušeností a společná diskuze
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723 177 051
IČ: 29228808
DIČ:
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ne