Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Uplatňování DPH se zaměřením na obce a neziskové organizace
akreditace MVČR
(Pobočka České Budějovice)
Termín: 22.10.2019 - 22.10.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Ing. Václav Benda
Místo konání: SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, Konferenční sál
Variabilní symbol: 201932
Cena: 1200
Přihlášky do: 18.10.2019
Akreditace: MVČR
Komu je kurz určen: Školení je určeno ekonomickým pracovníků ÚSC a neziskových organizací.
Program kurzu:
Výklad bude zaměřen na aktuální problémy při uplatňování DPH se zaměřením na problematiku obcí a neziskových organizací podle aktuálně platné právní úpravy. Účastníci semináře budou informování také o připravovaných změnách pro rok 2020.

• základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
• změny ve vymezení některých základních pojmů
• vymezení podmínek, za nichž jsou neziskové organizace osobami povinnými k dani
• vymezení obratu pro účely DPH u neziskových organizací a podmínky pro jejich registrace
nebo identifikované osoby
• základní pravidla pro uplatňování daně na výstupu u činností, které jsou ekonomickou činností,
včetně stanovení vzniku povinnosti přiznat daň a základu daně
• sazby daně v roce 2019 a jejich změny v roce 2020 ve vazbě na rozšíření EET
• aktuální problémy při vystavování daňových dokladů
• osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí
• novelizovaná pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně u obcí a neziskových organizací
• zvláštní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění
• aktuální problémy v oblasti správy DPH a při zpracování daňového přiznání a kontrolního hlášení
 
Organizátor:
Mgr. Gabriela Bauerová
Adresa: Plzeňská 2162/38
České Budějovice
370 04
Tel: 774 444 312
IČ: 72114428
DIČ:
Číslo účtu: 234420307 / 0300 (ČSOB)
Plátce daně: ne