Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Závěr roku v účetnictví příspěvkových organizací
(Pobočka České Budějovice)
Termín: 27.11.2019 - 27.11.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Ing. Ivana Netoušková
Místo konání: SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, Konferenční sál
Variabilní symbol: 201935
Cena: 1200
Přihlášky do: 23.11.2019
Program kurzu:
Platná legislativa pro rok 2019, výhled do roku 2020

 Inventarizace, zúčtování inventarizačních rozdílů,
odsouhlasení pohledávek a závazků

 Účetní uzávěrka x Účetní závěrka

 Vybrané operace ve vazbě na závěrku – dlouhodobý majetek, zásoby, peněžní operace, zálohy, transfery, časové rozlišení nákladů a výnosů, náklady v hlavní a doplňkové činnosti

 Zaúčtování daně z příjmu právnických osob

 Zjištění výsledku hospodaření a jeho rozdělení v následujícím roce

 Kontrola účetního výkazu Rozvaha

 Kontrola Výkazu zisku a ztráty

 Kontrola výkazu Příloha

 Kontrolní vazby ve výkazech

 Uzavření účetního systému a otevření v novém účetním období
 
Organizátor:
Mgr. Gabriela Bauerová
Adresa: Plzeňská 2162/38
České Budějovice
370 04
Tel: 774 444 312
IČ: 72114428
DIČ:
Číslo účtu: 234420307 / 0300 (ČSOB)
Plátce daně: ne