Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Jak správně na pracovněprávní dokumenty
Pracovní právo, aktuální stav a praxe
(Pobočka České Budějovice)
Termín: 24.10.2019 - 24.10.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.
Místo konání: SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, Konferenční sál
Variabilní symbol: 201938
Cena: 1200
Přihlášky do: 20.10.2019
Akreditace: MVČR
Komu je kurz určen: personalisty, mzdové účetní, vedoucí pracovníky a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů.
Program kurzu:
• Osobní a vstupní dotazník – jaké informace lze požadovat po uchazeči, jaké po zaměstnanci, limity z hlediska GDPR
• Lékařský posudek o způsobilosti k práci – jak má správně vypadat, rozlišení mezi posudky ve vztahu ke vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídce
• Pracovní smlouva – co všechno v ní sjednávat a co naopak nesjednávat, jak správně formulovat dobu určitou, zkušební dobu, nadlimitní práci přesčas, pracovní pohotovost atd.
• Informace o právech a povinnostech podle § 37 zákoníku práce
• Jmenování na vedoucí pracovní místo versus tzv. doložky odvolatelnosti
• Převedení a přeložení, dokumenty ke splnění tzv. nabídkové povinnosti
• Dohoda o rozvázání pracovního poměru – obvyklé chyby, souvislosti s odstupným atd.
• Vytýkací dopisy – různé druhy výtek, jak správně formulovat, načasování, způsoby doručení zaměstnanci
• Výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru – jak se vyvarovat nejčastějších chyb
• Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – co a jak sjednávat v DPP a DPČ
• Kvalifikační dohoda – rozdíly mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace
• Dohoda o odpovědnosti, dohoda o náhradě škody se zaměstnancem – jak správně sjednávat,
• Dohody o srážkách ze mzdy (platu), započtení – vzory
• Kolektivní smlouva, vnitřní předpis a pracovní řád – rozlišení, co a jak ve kterém z dokumentů sjednávat, stanovovat
• Řešení dalších vzorových dokumentů navržených účastníky semináře
• Diskuse, zdopovězení dotazů účastníků.
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum ČR s.r.o.
Adresa: Resslova 2134/9
České Budějovice
370 04
Tel: 774444312
IČ: 28124618
DIČ: CZ28124618
Číslo účtu: 237523686 / 0300 (ČSOB)
Plátce daně: ne