Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Rozpočet územních samosprávných celků
akreditace MV
(Pobočka Střední Čechy)
Termín: 08.10.2020 - 08.10.2020
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Olga Sloupová
Místo konání: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro
Variabilní symbol: 1020020
Cena: 1500,-/os
Přihlášky do: 07.10.2020
Akreditace: MVČR
Komu je kurz určen: Školení je určeno pro starosty, předsedy finančních výborů, zastupitele, pracovníky územních celků, kteří pracují na úseku rozpočtu, ekonomům a účetním.
Cíl kurzu: Cílem je zdokonalení na úseku rozpočtového hospodaření v oblasti veřejné správy a přípravy návrhu rozpočtu pro následující rok, rozpočtových opatření, řídící kontrolu a seznámení s právní úpravou ve vazbě na vyhlášku č. 220/2013 Sb., ke schvalování účetních závěrek pro ÚSC a příspěvkové organizace. Výklad bude doplněn praktickými příklady.
Program kurzu:
Úvod: uvedení do problematiky
Platná legislativa:
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
Rozpočet obce:
střednědobý výhled rozpočtu
rozpočet
vypracování rozpočtu
dotace a návratná finanční výpomoc
rozpočtová skladba
rozpočtové provizorium
rozpis rozpočtu
hospodaření podle rozpočtu a kontrola
změny rozpočtu
závěrečný účet
časové použití rozpočtu
účelovost rozpočtových prostředků
porušení rozpočtové kázně a přestupky

Závěr:
činnost finančního výboru na úseku kontroly plnění rozpočtu
dotazy a závěrečná diskuze
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.
Adresa: Sportovní 3203, 27601 Mělník
Tel: 775 150 389
IČ: 04845749
DIČ:
Číslo účtu: 2500966716 / 2010 (Fio)
Plátce daně: ne