Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Účetní závěrka obcí a příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 14.11.2019 - 14.11.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Ing. Renata Janečková
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2 - vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3019050
Cena: Kč 1.600,-
Přihlášky do: 07.11.2019
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Určeno pro účetní a ekonomické pracovníky kraje, obcí a jejich příspěvkových organizací.
Program kurzu:
• Harmonogram účetní závěrky
• Krátce k inventarizaci majetku a závazků
• Náklady a výnosy – méně běžné případy
• Dotace a příspěvky
• Pořizování a vyřazování majetku
• Fondy
• Závěrkové operace (opravné položky, odpisy, ...)
• Podrozvahové účty
• Dotazy

Dotazy k dané problematice lze zasílat předem e-mailem na adresu pořadatele.
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723 177 051
IČ: 29228808
DIČ:
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ne