Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Právní poměry a odměňování členů zastupitelstev ÚSC
Akreditace MV
(Pobočka Jihlava)
Termín: 15.11.2019 - 15.11.2019
Čas: 9.00 - 14.00
Lektoři: Ing. Jana Krumlová
Místo konání: Dům kultury v Jihlavě, Tolstého 2 - vchod na finanční úřad
Variabilní symbol: 3019051
Cena: Kč 1.600,-
Přihlášky do: 08.11.2019
Akreditace: Akreditace MV
Komu je kurz určen: Školení je určeno voleným představitelům obcí a jejich úředníkům.
Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuální právní úpravou a výklady k odměňování členů zastupitelstev ÚSC s upozorněním na již platné nebo připravované změny.
Program kurzu:
1. Platná právní úprava, vymezení dotčené skupiny a dalších zásadních skutečností
• platné právní předpisy upravující danou problematiku, vymezení základních pojmů, rozhodná časová rozhraní z hlediska odměňování členů zastupitelstva, funkční období vers. doba výkonu funkce, uvolněný/neuvolněný člen zastupitelstva, vyhrazená působnost k rozhodování o právních poměrech a odměňování členů zastupitelstva
2. Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
• platné a účinné znění pro rok 2019 a pro rok 2020, struktura a obsah, způsob aplikace
3. Odměňování po dobu výkonu funkce
• odměňování obecně – struktura odměn a peněžitých plnění za výkon funkce člena zastupitelstva, zařazení obce do velikostní kategorie pro účely odměňování členů zastupitelstva obce, co je pro odměňování uvolněných a neuvolněných společné,
• odměňování uvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce,
• odměňování neuvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce,
• odměňování členů zastupitelstva ve speciálních situacích (dlouhodobé zastupování) a po volbách,
• mimořádné odměny
4. Odchodné
5. Problematika dovolené
6. Další peněžitá plnění – druhy a možnosti poskytovat je
7. Rozsah aplikace zákoníku práce, splatnost a výplata odměny, ostatní
8. Diskuse, dotazy a náměty účastníků
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.
Adresa: Tolstého 1455/2
586 01 Jihlava
Tel: 723 177 051
IČ: 29228808
DIČ:
Číslo účtu: 2524203369 / 0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Plátce daně: ne