Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Správní řád - aktuality a praxe
akreditace MV
(Pobočka Střední Čechy)
Termín: 10.10.2019 - 10.10.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: JUDr. Miroslav Kubánek
Místo konání: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro
Variabilní symbol: 1019040
Cena: 1500,-/os
Přihlášky do: 09.10.2019
Akreditace: MVČR
Komu je kurz určen: Seminář je určen všem úředníkům, kteří vedou správní řízení a při výkonu praxe používají správní řád.
Program kurzu:
Působnost správního řádu a základní zásady správních činností s promítnutím do praxe
Příslušnost správního orgánu, úřední osoba, oprávněná úřední osoba, vyloučení pro podjatost
Úkony správního orgánu (jednací jazyk, spis, doručování) v praxi, výkladech a judikatuře
Úkony účastníků řízení, zastupování, nové instituty civilního práva
Postup správního orgánu před zahájením řízení a řízení v prvním stupni (řízení o žádosti a řízení z úřední povinnosti)
Zjišťovací prostředky
Přerušení řízení, zastavení řízení, rozhodnutí
Krátký exkurs do opravných prostředků a exekuce
Poslední změny právní úpravy
Odpovědi na dotazy, diskuse a závěr
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.
Adresa: Sportovní 3203, 27601 Mělník
Tel: 775 150 389
IČ: 04845749
DIČ:
Číslo účtu: 2500966716 / 2010 (Fio)
Plátce daně: ne