Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
akreditace MVČR
(Pobočka České Budějovice)
Termín: 14.11.2019 - 14.11.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Ing. Jana Kovačová
Místo konání: SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, Přednáškový sál
Variabilní symbol: 201943
Cena: 1200
Přihlášky do: 10.11.2019
Akreditace: MVČR
Cíl kurzu: Cílem je účastníky seznámit se skutkovými podstatami přestupků na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, vyložit jim základní vymezení přestupku, jeho znaků, zejména forem zavinění a upozornit na speciální úpravu v rámci projednávání přestupků danou předmětnými zákony.
Program kurzu:
Právní úprava projednávání přestupků na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
Obecné vymezení přestupku, znaky přestupku – formální (obsahové a typové) a materiální, podrobněji o zavinění a úmyslu
Pachatel přestupku, zastupování účastníka přestupkového řízení
Přestupky na úseku občanských průkazů – skutkové podstaty přestupků, příslušnost k projednávání přestupků, pachatelé přestupků na úseku občanských průkazů
Přestupky na úseku cestovních dokladů – skutkové podstaty přestupků, příslušnost k projednávání přestupků, pachatelé přestupků na úseku občanských průkazů
Přestupky na úseku evidence obyvatel – skutkové podstaty přestupků, příslušnost k projednávání přestupků, pachatelé přestupků na úseku občanských průkazů
Procesní stránka přestupkového řízení – orgány příslušné k projednávání přestupků, oznámení o přestupku, podání vysvětlení, odložení věci, zahájení řízení, výslech účastníka, zastavení řízení, práva účastníků přestupkového řízení, speciální ustanovení pro projednávání p řestupků spáchaných mladistvými
Rozhodnutí o přestupku příkazem, příkazem na místě, správní tresty za přestupek
Diskuze a zodpovězení dotazů
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum ČR s.r.o.
Adresa: Resslova 2134/9
České Budějovice
370 04
Tel: 774444312
IČ: 28124618
DIČ: CZ28124618
Číslo účtu: 237523686 / 0300 (ČSOB)
Plátce daně: ne