Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka - situace delegování úkolů, vytýkání chyb/nedostatků a řešení konfliktu v týmu
seminář je obsazen
(Pobočka České Budějovice)
Termín: 12.11.2019 - 12.11.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Mgr. Věra Máchová
Kapacita: 20
Místo konání: SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice, Konferenční sál
Variabilní symbol: 201946
Cena: 1200,-
Přihlášky do: 07.11.2019
Akreditace: MŠMT
Komu je kurz určen: Vedoucím pedagogickým pracovníkům, vedoucím úředníkům ÚSC, vedoucím pracovníkům příspěvkových organizací a dalším zájemcům
Cíl kurzu: je přiblížit Vám vybrané zásady a techniky moderního managementu a především pak jejich aplikaci při řešení tří náročných situací v praxi vedoucího
1. - efektivní zadávání a delegování úkolů,
2. - vytýkání nedostatků podřízenému,
3. - řešení konfliktů mezi podřízenými.
Program kurzu:
1) Manažerská role a autorita manažera - základní principy zacházení s mocí, osobnost manažera, přirozená autorita a další zdroje autority manažera.
2) Z výkonné funkce na funkci vedoucí - v základních bodech.
3) Poznávání a ovlivňování podřízených - typologie „umí-chce“, situační styl řízení, řízení prostřednictvím cílů.
4) Tři náročné situace a jejich zvládání z pozice vedoucího pracovníka:

1. situace - Efektivní zadávání a delegování úkolů
- zadávání úkolů vs. delegování,
- motivační typologie, hierarchie potřeb - Maslowova pyramida,
- metoda SMART.
2. situace - Vytýkání chyb a nedostatků podřízenému
- obecné zásady podávání zpětné vazby,
- pozitivní zpětná vazba: ocenění, pochvala,
- čtyři způsoby jak sdělit výtku / kritiku,
- odstupňovaná kritika,
- zvládání námitek.
3. situace - Řešení konfliktů mezi podřízenými
- co je to konflikt,
- základní přístupy k řešení konfliktů,
- zprostředkování, arbitráž, delegování,
- techniky řešení konfliktu na úrovni organizace.
5) Diskuze, dotazy, řešení vybraných případů z praxe účastníků
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum ČR s.r.o.
Adresa: Resslova 2134/9
České Budějovice
370 04
Tel: 774444312
IČ: 28124618
DIČ: CZ28124618
Číslo účtu: 237523686 / 0300 (ČSOB)
Plátce daně: ne