Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Sociálně patologické jevy na pozadí současné rodiny
Novinka v nabídce - Akreditace MPSV č. A2018/0724 - SP/PC/VP/PP
(Pobočka Střední Čechy)
Termín: 07.11.2019 - 08.11.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Mgr. Květa Sluková, Ph. D.
Místo konání: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro
Variabilní symbol: 1019046
Cena: 3400,-/os
Přihlášky do: 06.11.2019
Akreditace: Vzdělávací program je pořádán ve spolupráci s vlastníkem akreditace společností SOMEPO, s.r.o., která vystaví osvědčení.
Cíl kurzu: Vzdělávací program si klade za cíl seznámit účastníky s problematikou současné rodiny v kontextu poruch rodičovství a vybraných sociálně patologických jevů na pozadí rodiny z úhlu pohledu sociálního pracovníka a dalších participujících specialistů (pediatrů, soudních znalců, učitelů, vychovatelů a dalších). V obsáhlé problematice poruchového chování rodičů chce zejména účastníkům semináře rozšířit povědomí o možných příčinách poruchového vztahování se rodičů k dítěti, projevech a důsledcích pro dítě z toho plynoucích v rovině emocí, adaptability, vrstevnických vztahů a dalších sociálních vztahů do budoucna.
Program kurzu:
1. den
Rodina, současná rodina, změny v rodinném chování
Základní funkce rodiny ve vztahu k dítěti
Rodina jako sociální děloha
Vývojové separační fáze, poruchy separačních fází
Problematické výchovné styly
Poruchy rodičovství
Syndrom zavrženého (odcizeného) rodiče
2. den
Domácí násilí
Dítě jako oběť domácího násilí
Pachatel domácího násilí
Syndrom CAN, formy a druhy
Vztahová problematika sexuálního intrafamiliárního násilí
Role matky zneužívaného dítěte
Zvláštní formy zneužívání dítěte
Komerční sexuální zneužívání dětí
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.
Adresa: Sportovní 3203, 27601 Mělník
Tel: 775 150 389
IČ: 04845749
DIČ:
Číslo účtu: 2500966716 / 2010 (Fio)
Plátce daně: ne