Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Terénní sociální práce na obci v praxi sociálního pracovníka
Akreditace MPSV č. 2016/1056 - SP
(Pobočka Střední Čechy)
Termín: 26.11.2019 - 26.11.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: PhDr. Drahomíra Pavlíková
Místo konání: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro
Variabilní symbol: 1019050
Cena: 1500,-/os
Přihlášky do: 25.11.2019
Akreditace: MPSV
Komu je kurz určen: Seminář je určen vedoucím sociálních odborů a sociálním pracovníkům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů a ostatním, kteří se danou oblastí zabývají.
Program kurzu:
Sociální práce a terénní sociální práce – vymezení pojmů, znaky, rozdílnosti pojetí.
Sociální práce v resortu MPSV, MV, MŠMT, MS a především na krajských a obecních úřadech, legislativní ukotvení sociální práce na obcích.
Vymezení pojmu depistáž, co je přirozeným prostředím klienta a pojem kvalita života. Problematika sociálního vyloučení.
Způsoby posouzení životní situace klienta, navázání spolupráce, úskalí přerušení nebo ukončení spolupráce pracovník – klient, odmítnutí klienta. Plánování cílů, objednávka, pomoc, kontrola. Potřeby klienta. Promítnutí těchto aspektů do standardizovaného záznamu vedeného v JIS.
Přímá sociální práce, sociální intervence, náhled na některé teorie sociální práce. Změna klienta. Zplnomocňování v teorii a praxi.
Eklekticismus. Metody spolupráce – případová konference a síťování.
Typy prevence. Prevence sociálního selhání.
Závěrečný souhrn nejdůležitějších poznatků, diskuze.
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.
Adresa: Sportovní 3203, 27601 Mělník
Tel: 775 150 389
IČ: 04845749
DIČ:
Číslo účtu: 2500966716 / 2010 (Fio)
Plátce daně: ne