Registrace slouží jako ulehčení pro Vás, naše pravidelné zákazníky. Díky této funkci nebudete muset opakovaně vyplňovat v přihláškách informace o Vaší společnosti. Jste-li naším registrovaným zákazníkem, zde se můžete přihlásit.
Registrace probíhá automaticky po odeslání vyplněné přihlášky na kurz.. Nejste-li ještě registrováni v našem systému, budou vám přiděleny přihlašovací údaje, které pak můžete použít pro přihlášení.

 

Kurzy - detail

Finanční kontrola ve veřejné správě
akreditace MV
(Pobočka Střední Čechy)
Termín: 05.12.2019 - 05.12.2019
Čas: 9:00 - 14:00
Lektoři: Olga Sloupová
Místo konání: Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1, zadní budova, 1. patro
Variabilní symbol: 1019053
Cena: 1500,-/os
Přihlášky do: 04.12.2019
Akreditace: MVČR
Cíl kurzu: Cílem vzdělávacího programu je zlepšování úrovně výkonu kontroly ve veřejné správě, zdokonalování kontrolních mechanismů orgánů veřejné správy, prohloubení znalostí nutných k výkonu finanční kontroly ve smyslu platných zákonů. Výklad bude doplněn praktickými příklady.
Program kurzu:
Úvod
Podstata a účel kontroly
Novela zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě od 1. 1. 2020

Finanční kontrola
Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Systém finanční kontroly
Vnitřní kontrolní systém
Úloha kontrolních útvarů, interního auditu a výborů zastupitelstva

Pravidla výkonu veřejnoprávní kontroly na místě
Smluvní kontrola – výhody a nevýhody
Zahájení veřejnosprávní kontroly
Přizvané osoby
Přestupky a správní delikty
Ukončení veřejnosprávní kontroly
Předcházení rizikům

Závěr
Dotazy, diskuse a závěr
 
Organizátor:
Vzdělávací centrum Střední Čechy s.r.o.
Adresa: Sportovní 3203, 27601 Mělník
Tel: 775 150 389
IČ: 04845749
DIČ:
Číslo účtu: 2500966716 / 2010 (Fio)
Plátce daně: ne